PirateWeb

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

PirateWeb är Piratpartiets och Ung Pirats gemensamma medlemsserviceportal. Här kan medlemmar i partiet eller förbundet exempelvis ändra sina uppgifter eller skicka ut massmail. Piratpartiet använder också PirateWeb för bokföring, och använder det för att låta funktionärer söka ersättning för kostnader för partiet. En funktionär är en person som har någon form av utsedd roll.

Hjälp med själva medlemshantering ansvarar arbetsgruppen Medlemsservice för. Det är en grupp för både Ung Pirat och Piratpartiet.

Du når Pirateweb på adressen https://pirateweb.net/

Guider

Här är några guider för vad du kan göra i Pirateweb. Vi förutsätter att du har valt svenska som språk och att du har loggat in.


Jag vill uppdatera mina uppgifter

Ung Pirat och Piratpartiet behöver några av dina uppgifter för att veta var du bor och vilken mailadress du använder.

 1. Gå in under Mina uppgifter, Grunduppgifter. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx
 • Ska du byta postnummer och ort är det lättast om du fyller i postnumret och sen trycker på tab-knappen på tangentbordet. Då tas din ort fram automatiskt.
 • Att du inte kan ändra din t-shirtstorlek är en bugg.
 • Om spara-knappen är gråmarkerad, testa att göra ett mellanslag i fältet för Bank och sen sudda ut mellanslaget.


Jag vill förlänga eller avsluta ett eller flera medlemskap i Ung Pirat och/eller Piratpartiet

I Ung Pirat grundar sig ditt medlemskap på lokalavdelningen. Är du medlem i en godkänd lokalavdelning är du således medlem i ungdomsförbundet Ung Pirat. Är du under 26 år bör du vara medlem i en UP-förening för att visa ditt stöd till ungdomsorganisationen.

I Piratpartiet har du istället ett direktmedlemskap i partiet på riksnivå. Om det finns en lokal förening, gäller både kommun- och länsnivå, blir du automatiskt medlem i den eller dessa föreningar om du bor inom dess verksamhetsområde.

 1. Gå in under Mina uppgifter, Medlemskap. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/Memberships.aspx
 • Överst ser du en ruta med dina nuvarande och tidigare medlemskap i föreningar. Du kan här välja att förlänga eller avsluta dina medlemskap.
 • Om ett datum syns i rutan under ”Avsluta?” betyder det att du avslutade ditt medlemskap i den föreningen det datumet.
 • I den nedre rutan ser du föreningar som du kan bli medlem i. De flesta är så kallade tematiska lokala föreningar inom Ung Pirat, där föreningen samlas kring en speciell verksamhet istället för en förening med syfte att samla piratverksamhet inom en viss geografi.
 • Du kan gå ur lokala föreningar i Piratpartiet utan att det påverkar ditt centrala medlemskap.


Jag vill ändra mina prenumerationer, alltså vilka mail och sms jag får

 1. Välj Mina uppgifter, Prenumerationer. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/SubscriptionSettings.aspx
 • Prenumerationerna är uppdelade efter Piratpartiet och Ung Pirat. En förening inom Piratpartiet ingår således under organisationen Piratpartiet, och vice versa för Ung Pirat.
 • Obligatorisk mail för Piratpartiet är kallelsen till de två årliga medlemsmötena. Enligt Piratpartiets stadga kan du inte välja bort dessa.
 • Nyhetsbrev (centrala) är partiledarens nyhetsbrev/Tapiren.
 • Lokala utskick (sms) används i liten utsträckning. Men välj gärna detta alternativ om du kan tänka dig att få sms i framtiden.
 • Lokala utskick är övriga utskick, inklusive Ung Pirats centrala nyhetsbrev.
 • Funktionärer: Kopior av lokala e-mail är enbart till för personer som sitter i en styrelse inom någon förening. Om du sitter på någon central roll inom PP eller UP, alternativt ett distrikt inom UP, får du de mail som ”tillhör” din organisation.
 • Funktionärer: Notifiering om nya medlemmar är en funktion för styrelsemedlemmar inom organisationerna för att minska antalet fejkade medlemmar. När en ny medlem blir medlem i din organisation får du direkt via mail vad personen heter. Bor du i en liten kommun kan det vara värt att direkt ta kontakt med personen för att höra om personen vill bli aktiv.


Jag är funktionär och behöver lista alla medlemmar eller hitta en enskild person

 1. Välj Folk, Sök/Lista folk. Direktlänken är https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/MembersFramed/SearchFrame.aspx
 2. Välj din organisation som du representerar. Är du en kontaktperson i Piratpartiet ska du välja Piratpartiet SE.
 3. Välj World som geografi för att välja alla medlemmar i din förening. Det kan finnas medlemmar i din förening som bor utanför ditt verksamhetsområdet.
 4. Trycker du på sök-knappen så listas alla medlemmar inom vald organisation och region.
 • Hittar du inte en enskild person, testa att söka på hela eller enbart vissa delar av namnet.
 • Medlemsservice kan även se personer vars medlemskap har gått ut.
 • Om du väljer View/Edit för en viss person kan du ändra personens grunduppgifter, skicka ut ett nytt lösenord samt redigera personens medlemskap.


Jag är funktionär och behöver dela ut en roll åt en viss person

En förenings styrelse ansvarar för att rätt personer har rätt behörigheter till medlemsregistret. Vissa roller publiceras automatiskt på http://www.piratpartiet.se/lokalt/

 1. Leta upp personen, se Pirateweb#Jag_är_funktionär_och_behöver_lista_alla_medlemmar_eller_hitta_en_enskild_person
 2. Välj View/Edit för personen.
 3. Välj Roller och ansvar

Jag är funktionär och vill skicka ut ett mail till alla medlemmar

Enbart partiets mötespresidium och partiledning kan skicka andra typer av mail än ”lokalt utskick”.

 1. Välj kommunikation, Skicka mail till medlemmar i geogr. område.
 2. Välj ”Medlemmar av” om du vill skicka till vanliga medlemmar och ”Funktionärer av” om du enbart vill maila er styrelse. Kom dock ihåg att alla personer i styrelsen måste ha en roll om de ska räknas som funktionär.
 3. Välj vilken organsation du ska maila till
 4. Välj vilken geografi. ”Överallt” innebär samtliga medlemmar
 • Om ett mail skickas ut till en medlem är beroende av personens prenumerationsinställningar.
 • Du får ett automatiskt mail när mailservern börjar att skicka ut ditt första mail och när utskicket är klart.
 • Funktionärer en ”nivå” över dig får eventuellt kopia på dina mail.
 • Kontrollera både en och två gånger att du skickar till rätt organisation (din förening).


Jag är funktionär och vill skicka sms till medlemmar

Alla medlemmar har möjlighet att prenumerera på sms-utskick, det är dock väldigt få som gör det. Du måste ha rättigheten att göra mailutskick för att också kunna skicka ut SMS. SMS-maskinen gör att det är extremt billigt att skicka ut SMS. Idag är det Ung Pirat och Piratpartiet centralt som står för denna kostnad.

 1. Gå in under Kommunikation -> Skicka mail till medlemmar i geogr. område.
 2. Välj din organisation och region om det inte redan är förvalt. Regionen baseras på medlemmens postnummer.
 3. Nu aktiveras möjligheten att skicka sms, tryck på SMS-fliken lite längre ner på sidan. SMS:et är helt blankt från början så var tydligen med vem du är och varför du skickar meddelandet. Segments innebär hur många SMS som kommer att skickas ut, avrundat uppåt till närmaste heltal. Exempel: 0.9 = 1 SMS och 2.01 = 3 SMS. Kostnaden kommer att öka ju fler SMS som skickas ut och ju fler personer som är mottagare.
 4. Skriv din text och tryck på skicka SMS.
 5. Du kommer att få både ett SMS ochmail som bekräftar när utskicket är klart och hur många som fick meddelandet.


Ekonomihantering i Pirateweb

Detta avsnitt gäller enbart för Piratpartiet på riksnivå. Partiet arbetar parallellt via två versioner av Pirateweb vad gäller ekonomin. Den gamla som finns på pirateweb.net och lite nyare som finns på pirate.activizr.com (alternativt namn Swarmops). Båda två arbetar mot samma databas och du har samma inloggningsuppgifter osv. Utgå alltid från menyn i pirateweb.net och om du blir vidarelänkad från menyn i pirateweb till activizr så använd enbart just den funktionen i activizr.


Ekonomihanteringen består av fyra steg:

 1. Claimed, du som användare har begärt pengar.
 2. Attested, personen som har ansvar för en viss budget, även kallat attesträtt, måste godkänna din begäran.
 3. Validated, det digitala kvitto (inskannat eller på annat sätt fotat) måste vara av bra kvalité och innehålla vad som krävs av ett kvitto. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvitto
 4. Repaid, att partisekreteraren har gjort själva utbetalningen från partiets bankkonto till dig.

Partiledningen ansvarar för alla budgetar förutom budgeten för partistyrelsen, revisorer, valberedning och mötespresidium.


Jag är en medlem som ligger ute med pengar och partiledningen har lovat att betala tillbaka

 1. Välj ekonomi, Begär pengar, Ersättningar för kostnader
 2. Dina bankuppgifter hämtas från de grunduppgifter du tidigare har uppgett.
 3. Fyll i uppgifterna i steg 4.
 4. Välj den budget under ”kosnader” som partiledningen har lovat att betala från. Fråga den person du har varit i kontakt med om du är osäker.
 5. Ladda upp ett eller flera kvitton. De måste vara läsbara. Om du har ett kvitto på din mail eller i ett webbläsarfönster, testa att använda funktionen ”spara som pdf” alternativt installera en ”skriv ut som pdf-skrivare”. Det går även bra att skanna eller fotografera ett kvitto.
 6. Om din utbetalning tar lång tid. Gå in på samma sida igen och kolla vilket steg som inte är klart.


Jag är en medlem som önskar få ett förskott på en kostnad som partiledningen har lovat att betala

Tänk på att detta är ett lån från partiet till dig.


 1. Välj ekonomi, Begär pengar, Förskott för händelse. Du hamnar nu på pirate.activizr.com vilket är normalt.
 2. Skriv in hur mycket du du behöver, en beskrivning om vad kostnaden är till för.
 3. Dina bankuppgifter hämtas från de grunduppgifter du tidigare har uppgett.
 4. Efter att du har köpt din vara eller tjänst ska du redovisa dina kvitton.
 5. Följ instruktionerna i guiden över Pirateweb#Jag_är_en_medlem_som_ligger_ute_med_pengar_och_partiledningen_har_lovat_att_betala_tillbaka
 • Din skuld till partiet ”kvittas” istället för att partiet utbetalar pengar till dig (igen).
 • Partiet kommer att fakturera dig om du inte inkommer med kvitto för faktiskt kostnader.
 • Du kommer inte att kunna begära pengar från partiet igen om du inte har redovisat kvitton för ett förskott.
 • Om det är pengar över kommer partiet att skicka dig en faktura (overifierat, men utgå från att så kommer att ske).


Jag tillhör partiledningen och behöver hjälp med var jag hittar saker


Andra tips

Lista utskickade medlems- och funktionärsmail

Genom Pirateweb har styrelsemedlemmar möjlighet att skicka ut ett medlemsmail till föreningens medlemmar som har valt att prenumenrera på mailutskick. Det går även att skicka ut ett funktionärsmail vilket enbart når de personer som har en rättighet/roll i Pirateweb. Sitter man i ett distrikt skickas mailet ut även till samtliga styrelsemedlemmar i de föreningar som finns under distriktet.

För att läsa dessa utskickade mail går du till adressen https://pirateweb.net/Pages/v4/Communications/MailArchive.aspx Du måste således vara medlem i Ung Pirat och/eller Piratpartiet för att se dessa mail. Välj ”Ung Pirat SE” och ”World” för att se alla mail från och under förbundet.

Rättigheter i Pirateweb

Piratpartiet och Ung Pirat skiljer sig något när det gäller hur rättigheter ska delas ut. Piratpartiet har två olika modeller

 1. Som kontaktperson för en kommun ska man ha en lokal roll. Det innebär att man ska ha tillgång till Piratpartiets medlemslista men enbart för sitt område. Exempelvis rollen LocalLead för organisationen Piratpartiet inom området Borlänge kommun.
 2. Som förtroendevald person i en förening ska man istället ha en organisationsroll. Det innebär att man ska ha tillgång till föreningens medlemsmlista oberoende var medlemmarna bor. Exempelvis rollen Chairman för organisaionen Piratpartiet Dalarna inom området överallt.


Ung Pirat använder sig enbart av den senare modellen.


Följande organisationsroller ska användas för en lokalavdelning och distrikt inom Ung Pirat samt lokal förening inom Piratpartiet:

 • Ordförande: Chairman
 • Sekreterare: Secretary
 • Kassör: Treasurer
 • Ledamot: BoardMember

Dessutom kan en förenings styrelsen delegera rätten att maila alla medlemmar i föreningen. Då ska rollen OrganizationMailSender användas.


Avgående styrelse har ansvaret att dela ut rätt rättigheter till den nya styrelsen. Vid problem eller frågor, ta kontakt med ledningen@piratpartiet.se alternativt info@ungpirat.se


Koppling mellan rättigheter och roller

Länk till alla de olika rättigheterna i Pirateweb: https://pirateweb.net/Pages/v4/admin/EditPermsGrid.aspx


Upptagningsområden för föreningar

Ung Pirats föreningars upptagningsområde varierar beroende på närliggande föreningar. Om det inte finns en bra förening i närheten upptar föreningar [[Ung Pirat Piratnätet] dess område. Exakta upptagningsområden går att se via länken http://data.ungpirat.se/Maps/OrganizationalUptake.aspx

Inom Piratpartiet är upptagningsområde definierat utifrån vad föreningens verksamhetsområde är. En kommunförening har sitt upptagningsområde för sin kommun och vice versa för en landstingsförening. Det samma gäller för regioner, exempelvis Västra Götaland.

Tipsa om buggar och fel

På länken http://utv.piratpartiet.se/query?status=accepted&status=assigned&status=new&status=reopened&component=PirateWeb&order=priority kan du se nuvarande buggar och fel i systemet. Hittar du några fler så maila info@ungpirat.se