Piratpartiets stadgar 2.7 (Arkiv)

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:18, 10 May 2015 by Aki (talk | contribs) (Created page with "Detta är version 2.7 av Piratpartiets stadgar, antaget på vårmötet 2015. =Partiets stadgar= KOMMER SNART {{todo}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Detta är version 2.7 av Piratpartiets stadgar, antaget på vårmötet 2015.

Partiets stadgar

KOMMER SNART

Att göra: