Revisor

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:44, 20 November 2015 by Aki (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

En revisor är "en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag. En revisor ska vid utförande av sitt uppdrag beakta dels god revisionssed och dels god revisorssed."[1]

De flesta ideella föreningar har en revisor för att säkerställa att inga pengar förskingras och att styrelsen gör det de fått i uppdrag från medlemmarna. Både Piratpartiet och alla lokalföreningar måste ha minst en revisor. Piratpartiet centralt har två revisorer och två ersättare.

Referenser