Stadgerevisionen 2015

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 11:27, 12 November 2015 by Aki (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Stadgerevisionen 2015 var en revision av Piratpartiets stadgar som föreslogs av partistyrelsen för en förstaläsninghöstmötet 2015 och en andraläsningvårmötet 2016. De förändringar som gick igenom på första mötet skapade Piratpartiets stadgar 2.8, medan andraläsningen om den går igenom kommer att skapa Piratpartiets stadgar 2.9.

Stadgerevisionen var den största sedan stadgerevisionen 2011, och innebar bland annat att partiets syfte ändrades, att partiledningen togs bort som funktion, att rollerna som partiledare, vice partiledare och partisekretare blev medlemsvalda delar av partistyrelsen, och att arbetsutskottet skapades.

Bakgrund

Partistyrelsen beslutade i november 2014 att utse en stadgerevisionsgrupp bestående av Anton Nordenfur (sammankallande), Henrik Brändén, Mikael Holm och Andreas Bjärnemalm. Gruppen fick som uppdrag att "initiera en bred diskussion i partiet om organisation och stadgar, som i januari 2015 ska lägga ett första preliminärt utkast till nya stadgar som kan diskuteras vidare och som i mars 2015 ska lägga ett slutligt förslag till nya stadgar som motion till vårmötet 2015".[1] Gruppens arbete försenades, varpå den presenterade sitt förslag för partistyrelsen, som antog det vid sitt junimöte 2015.[2]

Styrelsen lade förslaget som tjugo propositioner till höstmötet 2015, som antog stadgerevisionen med vissa förändringar. De propositioner som kräver två läsningar presenteras sedan på nytt till vårmötet 2016.

Referenser