Talesperson

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 00:38, 30 August 2016 by Moinois (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Rollen innehas med ett årligt mandat och styrelsen utser personer löpande utifrån de behov som de ser. Styrelsen uppmuntrar personer som innehar rollen att bilda en arbetsgrupp för att ta fram och vidareutveckla vår politik inom det område som personen är talesperson för. På så sätt kommer de motioner som läggs fram på förändringar förhoppningsvis vara bättre förankrade bland medlemmarna och mer genomarbetade. Det bör också finnas möjlighet som medlem att ge input till arbetsgruppen vilket innebär att gruppens arbete bör vara öppet och tillgängligt för medlemmar att ta del av under processens gång.

Som talesperson ska du:

  • ansvara för att sakpolitik tas fram och vidareutvecklas inom det område som du är talesperson för och presentera dem i form av motioner under vårmötet.

Det ansvar som en talesperson har kan och kommer att förändras över tid utifrån de behov som vi som parti har.