Todo

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Enkla saker att göras för den som har lite tid över.

  • Skapa en wikisida för Slack där det beskrivs vad det är, hur man joinar, tips på bra kanaler, osv.