Upphovsrätt

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 21:26, 25 March 2015 by MattiasD (talk | contribs) (Created page with "=Piratpartiets åsikt om upphovsrätt= Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten, vi vill reformera den. Vi vill ha kvar en begränsad ekonomisk upphovsrätt för kommer...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Piratpartiets åsikt om upphovsrätt

Piratpartiet vill inte avskaffa upphovsrätten, vi vill reformera den. Vi vill ha kvar en begränsad ekonomisk upphovsrätt för kommersiella ändamål, men vi vill släppa all icke-kommersiell kopiering och användning fri.

Det är en brådskande reform, eftersom försöken att upprätthålla dagens förbud mot kulturdelning mellan privatpersoner hotar de fundamentala rättigheterna, såsom rätten till privat kommunikation, informationsfrihet, och till och med rätten till opartisk rättegång.

  • Ingen ska få påstå att de skapat något, som är en annans verk. Den ideella upphovsrätten ska därför värnas. Men den måste utformas så att satir och parodi inte förhindras.
  • Vi vill avkriminalisera icke-kommersiell kopiering, framförande och spridning av kultur och information.
  • Den som skapat ett verk ska automatiskt ha ensamrätt att utnyttja detta ekonomiskt i fem år, och om man registrera sig i en offentlig sökbar databas ska man kunna förlänga detta fem år i taget till max 20 år. Detta anser vi skapar en rimlig balans mellan upphovspersonernas och kulturkonsumenternas intressen, och minskar problemen för dem som vill använda, remixa eller vidareutveckla foton, melodier, texter och andra verk.
  • Tydliga undantag och begränsningar ska göras i upphovsrätten för att tillåta remixer och parodier. Vi vill ha en citeringsrätt för musik, bilder och film efter samma modell som den som sedan gammalt finns för text.
  • Förbud mot DRM (Digital Rights Management), dvs tekniska system som syftar till att begränsa konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk, trots att de har laglig rätt att göra det.
  • Sociala medier ska inte få förhandla bort privatpersoners ideella eller ekonomiska rättigheter förutom rätten att visa verket via det sociala mediet.