Vakant

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 06:58, 8 January 2015 by Aki (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

En vakant post är en post som för stunden är tom. En lokalförening kan till exempel välja att vakantsätta posten som valberedning om de inte hittar någon som vill inneha posten.