Verksamhetsrapport 170418

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 18:39, 18 April 2017 by Aki (talk | contribs) (→‎Administration)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Andra veckan av denna tvåveckorsperiod sedan 170404 har varit någorlunda inaktiv då aki varit på festival och inte arbetat mycket med partiet.

Intern kommunikation

Höll möte med Isabelle Kokkalis om framtida processen för att rekrytera till ansvarsposter.

Nu har alla poster under intern kommunikation uppdragsbeskrivningar på wikin.

Utbildning:

 • Har stått stilla.

Support:

 • Nästan tomt med mail i FogBugz. Det som är svårast att sköta löpande är frågor om politik som jag ogärna ser som mitt område och som få andra vill ta i. Behöver hitta en ny mailgruppsansvarig.

Medlemsansvar:

Mattermost:

 • De som mailar om att vilja läggas till skickas nu till Peter Lamperud istället för aki.

Crowdfunding:

Kalender:

 • Kalendern har lanserats, med en central kalender, en för Stockholm, en för Göteborg och en för Västra Götaland. Fler kommer när fler vill öppna lokala kalendrar.

Wiki:

 • Har inte hittat någon i PPVG som vill bli wikiansvarig, men de vill fortsätta använda wikin.
 • En aktivistlogg har startats.

Extern kommunikation

Mattias Rubenson är fortsatt ansvarig för extern kommunikation.

Press:

 • Har stått stilla. Inget PM gjordes om PPFIs framgångar.

Media:

 • Mattias har börjat eftersöka ny grafikansvarig.
 • aki har en potentiell foto/video-ansvarig att prata med, men har inte gjort så än.

Utspel / strategi:

 • aki har träffat en som var intresserad av utspelsansvarig, strateg eller liknande roll. Har inte tid att lägga på vad hen uppfattar som ett stort jobb.

Internationellt:

 • Fick post från en norsk droglobbyorganisation med fina affischer, en skickades till Johan Svensson och en sattes upp på kansliet.

Webbkommunikation:

Sociala media:

Lokalt arbete

Isabelle Kokkalis ska prova att vara ansvarig för lokalt arbete.

Lokalföreningar:

 • Har inte funnits något att göra.

Events:

Aktivistsamordning:

Administration

Henry Rouhivuori är även fortsattningsvis administrationsansvarig.

IT:

 • Webbens backend led lite av en meltdown som sedan åtgärdades.

Ekonomi:

 • Har hanterats löpande.
 • Donationsarbetet har stått stilla sedan förra AU-mötet. Ali Gasanin är borta denna vecka men aki kollar med henne direkt efter det.

Kansliet:

 • Ung Pirat Spelupp kommer att ställa en ny dator och projektor på kansliet som partiet gärna får använda. Den finns på plats innan början av maj.

Dokumentation:

Valorganisationen


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)