Verksamhetsrapport 170530

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:32, 14 May 2017 by Aki (talk | contribs) (→‎Allmänt)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

För alla verksamhetsrapporter se denna sida.

Allmänt

En hel del avhandlades av Magnus och aki på möten 170507 samt 170513-170514, detta tas inte med här.

Kallelse har skickats ut till partistyrelsen om digitalt möte 170604.

aki har fått bättre struktur på allt hen ska göra. Hurra!

170514 aki skickade doodle till mellancheferna om onlinemöte 2.

Intern kommunikation

Posten som ansvarig för intern kommunikation är vakant.

Utbildning:

Support:

 • 170514 Ett par till har värvats till mailgruppen, eventuellt intresse finns för att ta rollen som ansvarig.

Medlemsansvar:

Mattermost:

 • 170514 aki har startat ett par nya politiska kanaler. Koks tar med tips om att joina i medlemsbrevet 170515.

Crowdfunding:

 • 170514 Nytt mail skickades om Piratdalens crowdfunding.

Kalender:

Wiki:

Extern kommunikation

Press:

 • 170514 Ny pressekreterare eftersöks, i första hand med mail som skickats ut.

Media:

Utspel / strategi:

Debatt:

Internationellt:

 • 170514 aki mailade Josef om hur saker utvecklar sig samt om det finns intresse av utländska besök i nästa års valrörelse.

Webbkommunikation:

 • 170514 Ronjas och akis möte ställdes in pga dålig utveckling inför det. Ska planeras in på nytt efter vecka 15/5.

Sociala media:

 • 170514 Efterfrågade hjälp med Snapchat i facebookgruppen.

Lokalt arbete

Isabelle Kokkalis är även fortsattningsvis ansvarig för lokalt arbete.

Lokalföreningar:

Events:

 • 170514 Söker fortfarande ny ansvarig för Piratdalen.
 • 170514 Koks har eventuellt en andra ansvarig (utöver Ali Gasanin) på G för Pride.

Aktivistsamordning:

 • 170514 aki mailade Koks med idéer om hur vi kan komma igång bättre.

Administration

Henry Rouhivuori är även fortsattningsvis administrationsansvarig.

170514 kontaktade aki Henry ang att planera in ett möte om posten.

IT:

 • 170514 IT är fortsatt inte speciellt responsiv. Börjar bli ett allt mer allvarligt problem inför valrörelsen där det blir kaos om IT brister.

Ekonomi:

 • 170514 Går som det ska.

Kansliet:

 • 170514 Arbete har påbörjats med att inventera partiets fysiska ägodelar. mlg är ny inventeringsansvarig.

Dokumentation:v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)