Webmaster

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 11:36, 23 July 2015 by Moinois (talk | contribs) (Initial sida)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Uppdragsbeskrivning för webmaster

Webmaster är en ansvarspost som utses av partiorganisatören och som i grunden ansvarar för att underhålla och vidareutveckla Piratpartiets centrala webbsidor.

Rent konkret innebär detta ett ansvar att:

  • Se till att piratpartiet.se är uppdaterad grafiskt och tekniskt, och ständigt både är snygg, modern, säker och överblickbar.
  • Se till att medlemsforumet hålls fungerande och uppdaterat grafisk och tekniskt, och ständigt både är snyggt, modernt, säkert och överblickbart.
  • Leda arbetet med utvecklingen av partiets intranät, samt när det är lanserat underhålla detta.
  • Hjälpa lokalföreningar med deras lokala webbsidor under Piratpartiets domän.

Webmastern ansvarar inte för andra tekniska lösningar som partiets medlemsregister, ekonomisystem, mumbleserver, och så vidare. Webmastern ansvarar inte för text på sidorna, utan överlåter det till andra innehållsansvariga.

Webmastern kan om hen vill utse en grupp att hjälpa hen med sina uppdrag, men är högst ansvarig för att dessa uppfylls.