Valaffischer

From Piratpartiets Wiki
(Redirected from Affischer)
Jump to navigation Jump to search
Kampanjen "För Sverige i framtiden", 2013.
Den här sidan är väldigt kort!
Om du kommer på mer information att lägga till får du gärna klicka "Edit" uppe till höger och lägga till det. :)Denna sida försöker samla alla officiella, rikstäckande valaffischer som Piratpartiet använt till olika val.

Se även lokala valaffischer och aktivistproducerade valaffischer. Intresserad av internationella affischer? Kolla här!

Mellanvalsaffischer 2011-2013

Mellan riksdagsvalet 2010 och riksdagsvalet 2014 producerades en del affischer.

Privat VS pirat (2012)

"En helt ny affisch med ett neutralt utseende. Den har en vit plats nedtill där man kan skriva ett eget budskap efter tycke."

För Sverige i framtiden (2013)

Sommaren 2013 producerades en serie med åtta affischer att användas i aktivismen i förberedelse för det stora valåret året därpå. Kampanjens titel var "För Sverige i framtiden", och de åtta budskapen fokuserade på partiets breddning. Senare tillkom ytterligare en affisch, "Vilken storebror ska bort?", som fokuserade på övervakning. Till varje affisch kom även en flyer på samma tema. Läs mer om kampanjen här.[1]

Riksdagsvalet 2014

Till riksdagsvalet 2014 hade Piratpartiet en kampanj med tio affischer. Du kan läsa mer om kampanjen här.[2]

Bilderna nedan visar hur nätvarianterna av affischerna såg ut - samma text men lite annorlunda design från hur de såg ut afk.

Att göra: Leta rätt på PDFer med affischerna som de såg ut afk.

"Skit inte i utvecklingen"

Beskrivningen till affischen:

"Framtiden är här och nu. Vi vet redan att mycket kommer att förändras – inte minst för att vi kommer ihåg hur mycket det är som förändrats fram till nu. När FRA-lagarna drogs igenom 2008 visste inte ens vi som stod på riksdagstrappan och protesterade, hur illa det var. Det vi ansåg vara anledning nog till protester då, har trumfats flera gånger om. Lagstiftarna själva, som satt i riksdagen och voterade, visste antagligen ännu mindre, som ju ansåg att det var en acceptabel väg.

Idag vet vi som sagt mer, men trots att det är valår diskuteras inte detta viktiga ämne lika ingående och fortbildande som egentligen behövs. Även om det finns ett par partier som säger sig vilja förändra detta. Men ankarpartierna, S och M vill ha övervakningen, och det är dessa man kompromissar med. Och vips är alla människor i Sveriges privatliv kompromissad med.

Politik har blivit en slags fyra år i taget-mentalitet, och långsiktiga principer och konsekvenser av det framväxande nya samhället för fortfarande en undanskymd tillvaro. Det finns bra saker och det finns dåliga saker, att öka kunskapen kring. Många vet inte ens vilka de är. Det tar längre än några veckors valkampanjande. Vi i Piratpartiet är här för att stanna. Hoppas du är med oss ett tag till, för den kunskapen du sitter på, kommer att behövas."

"Våga vara annorlunda"

Beskrivningen till affischen:

"Att våga vara annorlunda skulle man kunna tro är något av en floskel – men det är en högst ambivalent anmodan. Vågar du? Vågar du gå utanför de inritade fotstegen i livet, när de leder för dig som individ till fel mål?

Vore det så att det inte var “onormalt” att vara si eller så, hade säkerhetsorganisationer inte så mycket information att samla in och använda som valuta. För de flesta av oss så är det t.ex. fullständigt normalt att vara homosexuell, men det anses ändå i det stora hela vara tillräckligt “onormalt” för att en organisation som FRA ska få undantagsregler och samla in sådan information. Till vilken nytta?

Eller varför inte ifrågasätta hur mycket lagstiftning baserat på moral ett samhälle ska tolerera, som inte handlar om något annat än personliga värderingar om norm och “hur folk borde vara”?

Att våga vara annorlunda kommer med ett pris, inte sällan alldeles för högt."

"Om tio år har ännu färre anställning"

Beskrivningen till affischen:

"Konsulter, visstidsanställningar, personaluthyrning. Arbetslivet idag är inte en snitslad bana till ett yrke, men vårt värde kopplas ofta till om vi har jobb. Redan idag sker mycket värdefullt arbete i den obetalda sektorn av samhället i form av ideellt engagemang i intresseorganisationer, utveckling av öppen programvara, skapande och delande av kultur eller deltagande i kollektivt byggande av resurser som Wikipedia. Mycket tyder på att det kommer att bli ännu vanligare.

Om lönearbetet får en minskad betydelse är det en stor utmaning. Idag bygger vi identitet, självkänsla och människovärde i stor utsträckning på våra yrkesroller. Ett framtida samhällsbygge behöver anpassa sig till att andra saker definierar oss som människor. Piratpartiet anser att människovärdet inte borde sjunka i och med att samhälle och marknad har färre arbetstillfällen."

"Om tio år är du medborgare istället för kund"

Beskrivningen till affischen:

"Ibland är det viktigt att inte bara vara kund, utan att få vara medborgare också. Vad händer med våra rättigheter när vi som medborgare i första hand behandlas som kunder Vi behöver kanske inte förbjuda vinster i välfärden, eller avskaffa det fria skolvalet, men en framväxande korporativism kräver en diskussion – ur folkbildande syfte och ur ett utvecklingsperspektiv. Är vi medvetna om vad som händer när makt förflyttas till marknaden, och tvärtom

Ska det vara samma regelverk för McDonalds som för utbildningsförvaltningen i kommunen Visselblåsares möjligheter att agera bör till exempel inte vara beroende av ägarförhållanden eller driftsform.

En annan fråga är – är det lämpligt att arbetsförmedlingen blandar ett serviceuppdrag med myndighetsutövning och kontroll?"

"Om tio år lever vi i det papperslösa samhället"

Beskrivningen till affischen:

"Ett papperslöst samhälle kan betyda många saker beroende på om vi pratar om utskriftsslöseri inom administration, papperskvitton för att bevisa digitala transaktioner, behovet av identitetshandlingar eller möjligheten att göra anonyma penningtransaktioner med kontanter.

I vissa fall är egenskaperna hos papper värdefulla, som när valsedlar läggs i en urna och ingen kan spåra vems röst som är vems. I andra fall är kravet på papper en inskränkning i en människas frihet som vid inte särskilt slumpmässiga identitetskontroller. (REVA)

Vilket samhälle vill vi leva i? Ska vi alla chippas när vi föds? Vore det inte bättre med pappersbiljetter än att digitala biljettsystem registrerar alla våra förflyttningar?

Vissa grundläggande rättigheter som t ex rätten till vård bör i vilket fall som helst inte basera sig på våra identitetshandlingar, oavsett om de är på papper eller i ett chip."

"Om tio år är robotar lärare"

Beskrivningen till affischen:

"Skolan är fast i industrisamhället – klasser, scheman, tider, ämnen. Det finns modernare sätt att undervisa våra barn. I Sydkorea, t.ex. har eleverna robotar som lärare. Rätt använt kan artificiell intelligens och roboteknologi vara användbar för utvecklingen av skolan. Redan idag vet vi att it-teknologi är väldigt hjälpsamt för elever med koncentrationssvårigheter, exempelvis. Det får frågan om statlig eller kommunal skola att blekna. De verkliga skolfrågorna är inte administrativa, utan handlar om kunskap, utveckling och kreativitet. Just nu programmerar vi in industrisamhällets normsystem i barnen och det är dags att ändra på det.

Ur Piratpartiets valmanifest: Dagens unga börjar använda internet vid tre års ålder. Information finns alltid några knapptryckningar bort. Skolans viktigaste uppgift ska därför vara att lära elever att hitta och värdera information, och själva förädla den till kunskap. Skolans problem handlar vare sig om betygssystem, disciplin eller om stat eller kommun ska vara huvudman. Det handlar om relationen mellan eleverna och lärarna. Tiden i skolan ska genomsyras av kreativitet, samarbete och egna initiativ. Elever ska uppmuntras att skapa nya idéer och prova nya lösningar. Modern informationsteknik ska användas för att frigöra lärartid till individuell interaktion med elever."

"Om tio år är vi helt jämställda"

Beskrivningen till affischen:

"Det är inte alltid de mest mogna diskussionerna uppstår i kölvattnet om jämlikhet, och det kan finnas ett värde att fundera på varför det är så. Känslan av att det är ett krig är möjligen uppblåst av de som skriker högst, men känslan av krig genomsyrar i stora delar retoriken. Är det verkligen bra? Vi i Piratpartiet tror inte att jämställdhet uppnås genom att vi ställer grupper mot varandra utan genom att vi tillsammans bygger ett mer jämställt samhälle.

Ur Piratpartiets valmanifest: Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning, religion, ålder eller funktionsnedsättning. Lagar, regler och tillämpningar ska därför ses över. All lagstiftning ska vara så könsneutral som möjligt. Vi vill helt avskaffa konceptet juridiskt kön. Äktenskapslagstiftningen bör göras antalsneutral. Kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer ska få lika möjlighet till stöd anpassat efter sin specifika situation."

"Om tio år har bilar inga rattar"

Beskrivningen till affischen:

"Vi har redan erfarenhet av vad som kan hända när ny teknologi utvecklas. Teknologin i sig kan vara en tillgång för samhället, samtidigt som viss användning är förskräckande. Internet och mobiltelefoner har revolutionerat våra liv samtidigt som de gett stat och företag enorma möjligheter till övervakning och datainsamling. Som medborgare har vi lite eller ingen insyn, och väldigt få rättigheter.

I det framväxande automatiserade samhället behöver vi fundera på hur system som tas fram för att styra bilar handlar om just bara det: att styra bilar, och inte våra liv. Den nya tekniken utmanar oss att hitta nya lösningar på till exempel ansvars- och försäkringsfrågor.

3D-skrivare är ett annat exempel på en teknologi som kommer revolutionera en sektor i samhället. Vilka regler och system ska vi ha kring design, tillverkning, distribution och ansvar i ett samhälle där allt mer av det vi behöver går att skriva ut?"

"Om tio år vet du vad stat och företag känner till om dig"

Beskrivningen till affischen:

"Piratpartiet har sen starten varit engagerade i frågan om privatliv och identitet. Mycket har handlat om de statliga övervakningskomplexen. Men i och med den växande big-data-marknaden kommer vi även att behöva större kunskaper och mer engagemang kring vad som händer med den information företag samlar in om oss. Vi behöver börja diskutera vilken insyn de har i vårt privatliv och hur vi ska kunna ta kontroll över våra egna data. Vi har bl.a. engagerat oss i EU:s nya dataskyddsförordning, som kan vara en viktig väg till en reglering av våra rättigheter.

Ur Piratpartiets valmanifest: ”Alla människor har rätt till en privat sfär, där de kan känna sig trygga att tänka och tycka fritt. Övervakning får därför bara få ske om det finns grundade misstankar om allvarliga brott.

Under senare år har dock övervakning blivit vardagsmat överallt i samhället. Mängder av känslig information samlas in och lagras om alla människor. Piratpartiet kräver att FRA-lagen, IPRED-lagen och implementeringen av datalagringsdirektivet rivs upp, utan att ersättas av något annat. Sveriges samarbete med NSA bör frysas och utredas.

Uppgifter vi självmant lämnar ifrån oss till myndigheter och företag ska hanteras varsamt och inte skickas eller säljas vidare utan att du blir tillfrågad. Därför behöver den nya dataskyddsförordning som regeringen förhandlar om i EU bli kraftfull. Dina personuppgifter får inte vara en handelsvara."

"Om tio år bor man där jobben finns"

Beskrivningen till affischen:

"Hur kommer framtidens arbete vara organiserat? Antagligen kommer vi se en fortsättning på olika former av distansarbete – härarbete eller närarbete – när det blir möjlighet att ta med sig det mesta av jobbet vart som helst. Här finns en historisk möjlighet att göra det möjligt att bo där man vill och inte vara tvungen att flytta med jobben. En kombination av distansarbete, digitala kommunikationer och möten och ett förenklat resande kan göra sysselsättning mindre beroende av bostadsort i många samhällssektorer. Vi behöver inte flytta till jobben, om vi satsar på investeringar i digital infrastruktur och bra miljövänliga kommunikationer – kollektivtrafik och fjärrtåg."

Referenser