Per capsulam-beslut

From Piratpartiets Wiki
(Redirected from PC-beslut)
Jump to navigation Jump to search

Ett per capsulam-beslut (ofta förkortat PC-beslut) är ett beslut som fattas av en styrelse utanför ett ordinarie styrelsemöte. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästa styrelsemöte.

Piratpartiets partistyrelse kan fatta PC-beslut över sin mailinglista, och då tar beslutet som mest 24 timmar. Om samtliga ledamöter röstar ja innan 24 timmar gått går beslutet igenom, och om en majoritet röstar ja och ingen röstar nej går beslutet igenom 24 timmar efter att omröstningen påbörjades. Om en enda ledamot röstar nej faller hela beslutet. Partistyrelsens sammankallande är ansvarig för att meddela alla ledamöter över email och SMS att en PC-omröstning äger rum.

Partistyrelsen protokollför alla PC-beslut bland vanliga protokoll på hemsidan,[1] samt noterar att de ögt rum i nästkommande ordinarie mötesprotokoll.

Referenser