AU-möte 2016-02-04

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 22:13, 28 January 2016 by Moinois (talk | contribs) (Skapad)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets fjärde möte, 4 februari 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 28 januari 2016.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Uppdatering av hemsidan

Skapa en undersida för 10-års jubiléet, material

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Anton föredrog.

Anton och emma arbetar på att få fram en video med texten "Tio fantastiska år" som utkast.

Artikeln om partiets historia

Har Magnus varit i kontakt med Carl Johan?

Timeline

Har Magnus varit i kontkakt med Josef angående hur man kan integrera tidslinjen med hemsidan.

Hur ser vi till att få in mer information runt händelser inom partiet för att fylla tidslinjen?

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Vad är status?

Firmateckning

Anton föredrog.

Är protokollet justerat och signerat fysiskt och har det lämnats till banken?

Ekonomi och donationer

Anton föredrog. Har vi någon siffra på januaris donationer?

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Har de lokala föreningarna tagits kontakt med?

Har wikin uppdaterats med hur man håller en förening vid liv?

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog. Har de lokala föreningarna kontaktats?

Gamification, aka. exp, badges och achievements

Magnus föredrog.

  • Vad är status?

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.