Arbetsutskottet

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Partiledare Magnus Andersson och partisekreterare Anton Nordenfur våren 2016.
Partiledare Magnus Andersson och vice partiledare Mattias Bjärnemalm våren 2016.

Arbetsutskottet är en grupp inom partistyrelsen med uppdraget att "samordna det löpande arbetet och underlätta genomförandet av styrelsens beslut". Gruppen består enligt stadgarna av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, och två av styrelsen utsedda styrelseledamöter. Tre av dessa är alltså medlemsvalda, medan två är valda av partistyrelsen.

Arbetsutskottet bildades i och med stadgerevisionen 2015 och tog då många uppgifter som tidigare legat hos partiledningen. Utskottets tre medlemsvalda roller utsågs enligt beslut från vårmötet 2015 första gången på vårmötet 2016, medan de två övríga ledamöterna av partistyrelsen genom PC-beslut i juni 2016. Arbetsutskottet regleras av Piratpartiets stadgar §5.5 och partistyrelsens arbetsordning.

Arbetsfördelning

Arbetsutskottets arbetsfördelning klargjordes på AU-mötet 2016-07-13: Partiledarens roll är att

 • leda AUs arbete, bl a genom att ansvara för att AU möts regelbundet och att kallelse skickas ut i tid,
 • representera partiet utåt mot media och samhället i stort, och att
 • leda partiets politiska utveckling genom i samordning med bl a arbetsutskottet, partistyrelsen och talespersoner.

Vice partiledarens roll är att

 • assistera partiledaren i dennes arbete,
 • vid behov ersätta partiledaren om denne blir oförmögen att fullgöra sitt uppdrag, antingen tills dess att partiledaren kan återinträda eller tills dess att en ersättare utsetts, och att
 • representera partiet utåt tillsammans med bland annat partiledaren och partiets talespersoner.

Partisekreterarens roll är att

 • leda och utveckla partiets interna organisation,
 • ansvara för partiets löpande ekonomi, och att
 • representera partiet inför andra organisationer.

Övriga ledamöters roll är att, tillsammans med de tre ovanstående rollerna,

 • planera partiets löpande verksamhet genom aktivt deltagande på arbetsutskottets möten,
 • verkställa partiets löpande verksamhet enligt beslut fattade av partistyrelsen och arbetsutskottet.

Sittande arbetsutskott

AU-möten


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1 ¤ 3.2 ¤ 4.0
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)