AU-möte 2016-04-12

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 11:26, 15 April 2016 by Moinois (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets åttonde möte, 12 april 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 11 april 2016.

Mötets öppnande

AUs sammankallande Magnus Andersson förklarade mötet öppnat 19:09.

Magnus Andersson och Anton Nordenfur närvarade, Mattias Bjärnemalm närvarade från och med punkt 7.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus Andersson till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Inplanerat möte blev aldrig av på grund av sjukdom. Det hanteras i samband med kampanjmaterialet.

Timeline

Magnus föredrog.

Har tidigare verksamhetsberättelser sammanställts? Har inte gjorts.

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Allra minst borde vi sätta upp en save the date-sida för tioårsfesten.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Mail har skickats ut om arbetsgrupp, det har varit sval respons.

Vi bör börja leta funktionärer, och börjar kolla runt.

Firmateckning

Anton föredrog.

Protokollet har skrivits på, Anton ska till banken med det.

Ekonomi och donationer

Anton

Henry sammanfattade donationerna till styrelsens senaste ekonomirapport.

Anton har inte kollat antal guldpirater.

Mötet beslutade att kolla med emma om hon kan designa en pin.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Norrköping får bidrag de närmsta dagarna.

Har wikin uppdaterats hur en förening hålls vid liv? Nej.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Rollen som aktivistsamordnare är utlyst, men det har varit dåligt med respons.

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Datum: 18-21 juni http://dreamhack.com/

Magnus drar igång en crowdfundingkampanj inför Dreamhack.

Ska se hur vi kan koordinera och planera med Ung Pirat. Magnus tar kontakt med UP och börjar kolla på samordning.

Anton kollar efter någon eller några som kan ansvara för Dreamhack.Magnus pratade med Mattias Dahlberg efter mötet och han kommer att vara ansvarig för Dreamhack 2016

Magnus bokar tre bord inför Dreamhack.

Vi försöker se till att det nya kampanjmaterialet är klart inför Dreamhack.

Arbetsmiljö och -belastning

Magnus föredrog.

Mötet diskuterade partiets arbetsmiljö och -belastning, både på AU- och styrelsenivå samt på lokal nivå.

Mötet beslutade att lyfta frågan till partistyrelsen på nästa möte.

Island

Magnus föredrog.

Piratpartiet Island ser stora framgångar och det finns en chans för ett tidigarelagt val, vilket gör frågan högaktuell.

Aktioner för att uppmärksammas inåt

Magnus föredrog.

Anton ska återkommande ta med Island i medlemsbreven, som måste bli mer regelbundna.

Aktioner för att uppmärksammas utåt

Magnus föredrog.

Magnus ska börja ta med framgångarna på Island i pressmeddelanden. Anton hjälper Magnus att komma in i MyNewsDesk och bli bra på att skriva PM. Mab hjälper till med att ge feedback.

Anton tar fram utkast till insändare om vad som händer på Island.

Anton tar fram en text baserat på Pirate Times och publicerar som ny slide på förstasidan.

Crowdfunding för lokal närvaro under valet

Magnus föredrog.

Vi tar fram en crowdfunding, men först närmare juni som tidigast. Crowdfundingen kan finansiera hjälpen vi ger Island och kan exempelvis skicka aktivister som inte själva har medlem.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Janne Lundstein är tillbaka och intresserad av att hjälpa till.

Det har kollats på att hyra en någorlunda central plats för husvagn, men det skulle bli väldigt dyrt.

Janne har fixat lokal på lördagen kl 12-18 för en utbildning och allmänt socialt umgänge. Anton tar med det i medlemsbrev och på forumet samt skapar ett anmälningsformulär.

Magnus kollar upp eventuell prisrabatt vid köp av 10, 20, 50 svarta och lila lamzacs. Kollar även upp sambeställning med Ung Pirat.

Anton kollar upp om Piratprylar kan trycka på dem (nylon).

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Magnus har möte med Michaela på lördag.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Webmasterrollen har utlysts men det har varit dåligt med svar.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog.

Anton har inte kollat på det sedan sist.

Transparensrapport

Anton föredrog.

Anton har inte kollat på det sedan sist.

Tidsplan för färdigställandet av kampanjmaterial

Magnus föredrog.

Ung Pirat har gjort en satsning på varningsklistermärken angående HDs beslut om fotograferingsförbud för offentliga konstverk. Anton lyfter frågan om panoramafrihet i kommande medlemsbrev.

Vi försöker få till ett kampanjmöte i veckan som kommer.

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

Kommande möten

Mötet beslutade att ha nästa AU-möte direkt efter partistyrelsemötet på söndag 17 april, preliminärt 18:00.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat 20:28.

Speramus in #TSVUT.