AU-möte 2016-09-12

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 23:53, 29 August 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets tjugonde möte, 12 september 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 30/8 av Magnus Andersson = Mötets öppnande = == Val av mö...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 12 september 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 30/8 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Piratpartiet fyller 10 år

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

10-års festen

Elin föredrog.

Aktivism

Anton föredrog.

Landsturné

Magnus föredrog.

Struktur för partiets organisation

Anton

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.