AU-möte 2016-09-21

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 21:40, 18 September 2016 by Moinois (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 21 september 2016 klockan 21.00 via Mumble. Kallelse skickades den 18/9 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Magnus Andersson, Anton Nordenfur, Josef Ohlsson Collentine, Björn Flintberg och Mattias Bjärnemalm närvarade.

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Anton valdes som mötessekreterare.

Aktivism

Anton föredrog.

Något nytt inom aktivistnätverket?

Förändringar av partiets organisation

Anton föredrog.

Några nya tillsättningar?

Ekonomisk rapport

Anton föredrog.

Politiska fokusveckor

Talespersoner

Magnus föredrog.

Tidsplan

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.