AU-möte 2016-10-02

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 14:14, 2 October 2016 by Moinois (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 2 oktober 2016 klockan 16.00 via Mumble. Kallelse skickades den 1/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Mötet öppnades av Magnus Andersson

Val av mötesordförande

Anton valdes till ordförande

Val av mötessekreterare

Magnus valdes till sekreterare

Fyllandsval till mötespresidiet [beslut]

Magnus föredrog. Erik Einarsson valdes till mötespresidiet

Senareläggning av kommande styrelsemöten [beslut]

Magnus föredrog. Mötet 23 oktober föreslås flyttas till 6/11 Mötet 3-4 december föreslås flyttas till 17-18/12

Politiska fokusveckor

Talespersoner [beslut]

Magnus föredrog. Bordägges till nästa möte

Tidsplan [beslut]

Magnus föredrog. Påbörjar i november med nuvarande talespersoner och fyller på listan varefter

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Kommande möten

Magnus skapar en Doodle

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.