AU-möte 2016-10-02

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 2 oktober 2016 klockan 16.00 via Mumble. Kallelse skickades den 1/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Mötet öppnades av Magnus Andersson

Närvarande är Magnus Andersson, Anton Nordenfur och Mattias Bjärnemalm

Val av mötesordförande

Anton valdes till ordförande

Val av mötessekreterare

Magnus valdes till sekreterare

Fyllandsval till mötespresidiet [beslut]

Magnus föredrog.

Erik Einarsson valdes till vice ordförande för mötespresidiet

Senareläggning av kommande styrelsemöten [beslut]

Magnus föredrog. Styrelsemötet 23/10 föreslås flyttas till 6/11 Styrelsemötet 3-4/12 föreslås flyttas till 17-18/12

Politiska fokusveckor

Talespersoner [beslut]

Magnus föredrog.

Bordägges till nästa möte

Tidsplan [beslut]

Magnus föredrog.

Påbörjas i november med nuvarande talespersoner och fyller på listan varefter

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Kommande möten

Magnus skapar en Doodle och skickar ut efter mötet

Mötets avslutande

Anton avslutade mötet

Speramus in #TSVUT.