Difference between revisions of "AU-möte 2016-10-11"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(No difference)

Revision as of 20:51, 9 October 2016

Arbetsutskottets tjugoandra möte, 11 oktober 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 9/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Politiska fokusveckor

Talespersoner [beslut]

Magnus föredrog.

Nomineringar till styrelseposter [beslut]

Magnus föredrog.

Ekonomi [rapport]

Anton föredrog.

Organisation [rapport]

Anton föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.