AU-möte 2016-10-11

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:51, 9 October 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets tjugoandra möte, 11 oktober 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 9/10 av Magnus Andersson = Mötets öppnande = == Val av mö...")
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugoandra möte, 11 oktober 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 9/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Politiska fokusveckor

Talespersoner [beslut]

Magnus föredrog.

Nomineringar till styrelseposter [beslut] =

Magnus föredrog.

Ekonomi [rapport]

Anton föredrog.

Organisation [rapport]

Anton föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.