AU-möte 2016-10-11

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 18:47, 11 October 2016 by Aki (talk | contribs) (→‎Kommande möten)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugoandra möte, 11 oktober 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 9/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat. Närvarande var Magnus Andersson, Anton Nordenfur, Mattias Bjärnemalm och Josef Ohlsson Collentine.

Val av mötesordförande

Magnus Andersson valdes som mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton Nordenfur valdes som mötessekreterare.

Politiska fokusveckor

Talespersoner [beslut]

Magnus föredrog.

Mötet nominerade att utse ett antal talespersoner som offentliggörs av Magnus Andersson vid senare tillfällen.

Nomineringar till styrelseposter [beslut]

Magnus föredrog.

Mötet gick igenom diverse nominerade till partistyrelsen.

Mötet beslutade att uppmuntra medlemmar att nominera till styrelsen.

Ekonomi [rapport]

Anton föredrog.

Henry har inkommit med en ny ekonomirapport.

Ingenting mer att rapportera.

Organisation [rapport]

Anton föredrog.

Ingenting att rapportera.

Övriga frågor

Diverse snabba frågor lyftes för information, men inga beslut togs.

Kommande möten

Nästa möte är sedan tidigare satt till 20 oktober kl 22:00.

Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat.

Speramus in #TSVUT.