AU-möte 2016-11-15

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 22:33, 8 November 2016 by Moinois (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugofjärde möte, ?? november 2016 klockan ??.00 via Mumble. Kallelse skickades den ??/11 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Politiska fokusveckor

Planering [rapport]

Magnus föredrog planeringen.

Talespersoner [rapport]

Magnus föredrog.

Uppförande

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.