AU-möte 2016-12-30

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugosjätte möte, 30 december 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 25/12 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

System för kommunikation

Magnus föredrog

PirateWeb - Hantering av medlemsregister och medlemsutskick

Anton föredrog

Övergången till Mattermost

Magnus föredrog

Utvärdering av Only Office

Magnus föredrog

Utvärdering av Jitsi

Magnus föredrog

Avtackning av avgående AU-medlemmar

Magnus föredrog

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.