AU-möte 2017-01-10

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 23:21, 6 January 2017 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets tjugosjunde möte, 10 januari 2017 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse skickades den 7/1 av Magnus Andersson = Mötets öppnande = = Val av möt...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugosjunde möte, 10 januari 2017 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse skickades den 7/1 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Bokslut 2014

Anton föredrog

Hur går vi vidare?

Konkretisering av årets verksamhetsplan

Magnus föredrog

Vilka tar fram ett underlag till styrelsen?

Fyllnadsval av mötespresidiet inför vårmötet

Vårmötet kommer vara ett stort möte och det behövs fler som kan hjälpa till att ro det i hamn.

Rapporter

Verksamhetsrapport, PL

Magnus föredrog

Verksamhetsrapport, PS

Anton föredrog

Ekonomisk rapport

Anton föredrog

Styrelsemötet i Uppsala

Utkast till dagordning

Magnus föredrog

Förslag till inspiration: Långsiktiga planen, Verksamhetsplanen

Praktiska frågor

Magnus föredrog

  • Lokal
  • Boende
  • Mat
  • Etc

Hur aktiverar vi den nya styrelsen?

Magnus föredrog

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.