AU-möte 2017-01-10

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 18:17, 19 January 2017 by Moinois (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugosjunde möte, 10 januari 2017 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse skickades den 7/1 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Magnus öppnade mötet klockan 18.06

Val av mötesordförande

Magnus valdes till mötesordförande

Val av mötessekreterare

Ante valdes till mötessekreterare

Bokslut 2014

Anton föredrog

Anton och Ante skapar arbetsgrupp och försöker reda ut hur läget ser ut, och vad som kan och behöver göras.

Konkretisering av årets verksamhetsplan

Magnus föredrog

Piratpartiets verksamhetsplan 2017

Piratpartiet är en organisation i omställning, både politiskt och organisatoriskt. Under 2015 och 2016 gjordes stora organisations- och stadgeförändringar, med en översyn av partistyrelse/ledningsförhållandet, en separation av vår- och höstmötenas innehåll och form, med mera. Under tidiga 2016 revs alla sakpolitiska ställningstaganden upp i syfte att ge plats för en ny, mer sammanhållen och enhetlig framtagning av sakpolitik utifrån principprogrammet, och i slutet av året valdes ett flertal talespersoner som ska leda denna framtagningsprocess. Under 2017 behöver alla dessa förändringar bli en stabil del av partiorganisationen så vi är redo inför valåren 2018 och 2019. Men vi behöver också se till att den politik vi tar fram blir bra politik som vi stolt vill kommunicera till omvärlden – och kommunicera den väl, ständigt och effektivt. Alltså ska 2017 ägnas åt dessa tre verksamhetsområden:

 • 1.0 Politiken – vad vi tycker
 • 1.1 Att ha minst ett förslag i vart och ett av de politikområden som antogs av partistyrelsen 2016
 • 1.2 Att varje politiskt förslag ska ha diskuterats fram i en öppen och medlemsorienterad process där många personer har fått ge feedback
 • 1.3 Att varje lokal förening i partiet ska ha gett sin feedback på de politiska förslagen
 • 2.0 Kommunikationen – vad vi säger
 • 2.1 Att varje politiskt förslag finns sammanfattat på hemsidan och i delbara format för spridning i sociala medier
 • 2.2 Att alla partiets centrala företrädare är väl införstådda i partiets alla nya ställningstagande
 • 2.3 Att ha som ambition att minst en debattartikel i varje sakpolitiskt område publiceras i en nationell tidning
 • 2.4 Att delta i valrörelserna i Finland och Nederländerna
 • 3.0 Organisationen – vad vi är
 • 3.1 Att att ha minst två fysiska utbildningsträffar under året för medlemmar
 • 3.2 Att starta en folkhögskola
 • 3.3 Att definiera och rekrytera nyckelpersonerna inför valåret 2018

Konkretiseringsförslag:

Ha en träff 4-5 mars för att låta talespersoner samlas och skriva motioner. Eventuellt kryssning. Eventuellt en kombinerad utbildningsträff, se 3.1
Magnus tar reda på hur det går för talespersonerna och sammanfattar hur många förslag vi verkar få in till vårmötet
Ha en utbildningshelg för centrala företrädare (och andra medlemmar?) helgen 26-28 maj, i Uppsala
Återkommer till valorganisationen på nästa AU-möte
 • Valet i Finland: Kommunval 9:e april
 • Valet i Nederländerna: Parlamentsval 15:e mars
 • Valet i Tyska delstaten NRW 14 maj
 • Valet i Tyskland: Bundestag mellan 27 aug och 22 okt, sannolikt sena september
 • Valet i Tjeckien: Oktober (ej exakt datum spikat)

Fyllnadsval av mötespresidiet inför vårmötet

Ante letar personer och skapar underlag till nästa AU.

Rapporter

Verksamhetsrapport, PL

Magnus föredrog

Verksamhetsrapport, PS

Anton föredrog

Ekonomisk rapport

Magnus föredrog

Styrelsemötet i Uppsala

Utkast till dagordning

Magnus föredrog

Förslag till inspiration:

Vårmötet

 • Verksamhetsberättelse till mötet
 • Ekonomisk berättelse till mötet, samt till revisorerna i god tid för dem så de kan göra revisionsberättelse
 • Fyllnadsval till presidiet)
 • Jämkningsrätt för AU
 • eventuella propositioner
 • delegering av kallelse till presidiet
 • Magnus möjlighet att använda partiets kanaler
 • Valen i Nederländerna och Finland
 • Folkhögskola
 • arbetsklimatet i styrelsen
 • Fråga styrelsen om ärenden de vill ta upp
 • Almedalen
 • Donationer

Praktiska frågor

Magnus föredrog

 • Lokal: Magnus kollar med Elin om förslag
 • Boende: Deltagarna får lösa sitt eget boende
 • Mat:
 • Magnus kollar med Elin om gemensam middag med UPs styrelse lördagkväll
 • Mab fixar lunch lördag och söndag, samt frukt och tilltugg
 • Etc

Hur aktiverar vi den nya styrelsen?

Magnus föredrog

Övriga frågor

Almedalen

Magnus försöker boka stugor

Uppdatera mailinglistan för AU

Magnus uppdaterar

Kommande möten

Magnus skickar ut en doodle och förväntar sig svar inom två dagar, med mål att ha ett möte i slutet av vecka 3

Mötets avslutande

Magnus avslutade mötet klockan 20.43

Speramus in #TSVUT.