Difference between revisions of "AU-möte 2017-01-24"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 13: Line 13:
  
 
= Förberedande arbete för PC-beslut om att adjungera fd vice partiledare till styrelsens och AUs samtliga kommunikationskanaler fram till och med vårmötet =
 
= Förberedande arbete för PC-beslut om att adjungera fd vice partiledare till styrelsens och AUs samtliga kommunikationskanaler fram till och med vårmötet =
 +
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
= Riga resa=
 
[[Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus]] föredrog.
  

Revision as of 22:20, 23 January 2017

Arbetsutskottets tjugoåttonde möte, 24 januari 2017 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 22/1 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Bokslut 2014

Fyllnadsval av mötespresidiet inför vårmötet

Ante föredrog.

Förberedande arbete för PC-beslut om att adjungera fd vice partiledare till styrelsens och AUs samtliga kommunikationskanaler fram till och med vårmötet

Magnus föredrog.

Riga resa

Magnus föredrog.

Rapporter

Verksamhetsrapport, PL

Verksamhetsrapport, PS

Styrelsemötet i Uppsala

Utkast till dagordning

Magnus föredrog

Förslag till inspiration:

Att göra inför mötet:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse, samt skickas till revisorerna i god tid för dem så de kan göra revisionsberättelse
 • Magnus ska skicka ut en förfrågan om punkter som styrelsen vill ha med, samt informera om datumen för samtliga möten
 • Praktiska frågor (statusuppdatering):
 • Lokal: Magnus kollar med Elin om förslag
 • Magnus kollar med Elin om gemensam middag med UPs styrelse lördagkväll

Förslag till dagordning än så länge:

 • Fyllnadsval till presidiet
 • Jämkningsrätt för AU
 • Eventuella propositioner
 • Delegering av kallelse till mötespresidiet
 • Magnus möjlighet att använda partiets kanaler
 • Valen i Nederländerna och Finland
 • Folkhögskola
 • Arbetsklimatet i styrelsen
 • Arbetsordning
 • Fördelning av uppgifter
 • Almedalen/Piratdalen
 • Donationer

Övriga frågor

Nästa möte

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.