Difference between revisions of "AU-möte 2017-01-24"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 2: Line 2:
  
 
= Mötets öppnande =
 
= Mötets öppnande =
 +
Magnus öppnade mötet 20:15
  
 
= Val av mötesordförande =
 
= Val av mötesordförande =
 +
Magnus valdes till ordförande.
  
 
= Val av mötessekreterare =
 
= Val av mötessekreterare =
 +
Elin valdes till mötessekreterare.
  
 
= Bokslut 2014 =
 
= Bokslut 2014 =
 +
Vi diskuterar hur vi ska gå vidare med det faktum att det sedan två år inte finns ett bokslut för 2014.
 +
 +
AU beslutade
 +
att(1) lägga till en punkt på nästkommande styrelsemöte att ta upp frågan om bokslutet 2014
 +
att(2) uppmana styrelsen att yrka på vårmötet 2017 att medlemsmötet ska polisanmäla styrelsen 2014 samt att yrka på att inte ge styrelsen 2014 ansvarsfrihet.
  
 
= Fyllnadsval av mötespresidiet inför vårmötet =
 
= Fyllnadsval av mötespresidiet inför vårmötet =
 
[[Andreas Bjärnemalm|Ante]] föredrog.
 
[[Andreas Bjärnemalm|Ante]] föredrog.
 +
 +
Ante fick tidigare i uppdrag att rekrytera kandidater till mötespresidiet inför vårmötet. Arbetet fortsätter gällande att hitta fler till mötespresidiet.
  
 
= Förberedande arbete för PC-beslut om att adjungera fd vice partiledare till styrelsens och AUs samtliga kommunikationskanaler fram till och med vårmötet =
 
= Förberedande arbete för PC-beslut om att adjungera fd vice partiledare till styrelsens och AUs samtliga kommunikationskanaler fram till och med vårmötet =
 
[[Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
Eftersom AU inte kan adjungera in vem de vill även i styrelsens kanaler tas frågan upp på nästa styrelsemöte så att Mab även fortsättningsvis kan vara med i diskussionerna.
  
 
= Riga resa 10-12 mars =
 
= Riga resa 10-12 mars =
 
[[Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
För att få igång motionsskrivandet lägger vi en motionsskrivarhelg online den 18-19 februari. Då försöker vi få in alla talespersoner på chatten för att skriva motioner.
 +
Fysisk träff 4-5 mars i Göteborg, eventuellt kryssning 11-12 mars. Vi får se vilka som kan vara med på vilken av dem.
  
 
= Server till Tekniska Museet =
 
= Server till Tekniska Museet =
 
[[Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
Piratpartiet skänker TPBs gamla server till Tekniska Museet. Fabian/Anton får leverera maskinen, efter att alla eventuella data som kan identifiera personer rensats från den.
  
 
= Almedalen =
 
= Almedalen =
 
[[Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
Mab och Magnus föredrog läget gällande lokaler. Vissa lokaler ordnade, viss behöver fortfarande ordnas. Boende behöver ordnas. Internationella pirater har bekräftat sin närvaro.
  
 
= Rapporter =
 
= Rapporter =
Line 29: Line 48:
  
 
= Styrelsemötet i Uppsala =
 
= Styrelsemötet i Uppsala =
 +
[[Magnus]] föredrog
 +
 +
UP-kansliet är bokat men Elin tittar på andra möteslokaler även åt partistyrelsen. Gemensam middag på lördagkvällen. Elin och Magnus skapar dagordning och ser till att denna skickas till styrelseledamöter en vecka innan mötet.
 
== Utkast till dagordning ==
 
== Utkast till dagordning ==
[[Magnus]] föredrog
 
  
 
Förslag till inspiration:  
 
Förslag till inspiration:  
Line 59: Line 80:
  
 
= Övriga frågor =
 
= Övriga frågor =
 +
 +
Diskuterade att partiet borde sponsra bildekaler till personer som vill köra runt med Piratpartiet tryckt på bilen.
  
 
= Nästa möte =
 
= Nästa möte =
 +
Magnus skapar Doodle
  
 
= Mötets avslutande =
 
= Mötets avslutande =

Latest revision as of 21:19, 5 February 2017

Arbetsutskottets tjugoåttonde möte, 24 januari 2017 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 22/1 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Magnus öppnade mötet 20:15

Val av mötesordförande

Magnus valdes till ordförande.

Val av mötessekreterare

Elin valdes till mötessekreterare.

Bokslut 2014

Vi diskuterar hur vi ska gå vidare med det faktum att det sedan två år inte finns ett bokslut för 2014.

AU beslutade att(1) lägga till en punkt på nästkommande styrelsemöte att ta upp frågan om bokslutet 2014 att(2) uppmana styrelsen att yrka på vårmötet 2017 att medlemsmötet ska polisanmäla styrelsen 2014 samt att yrka på att inte ge styrelsen 2014 ansvarsfrihet.

Fyllnadsval av mötespresidiet inför vårmötet

Ante föredrog.

Ante fick tidigare i uppdrag att rekrytera kandidater till mötespresidiet inför vårmötet. Arbetet fortsätter gällande att hitta fler till mötespresidiet.

Förberedande arbete för PC-beslut om att adjungera fd vice partiledare till styrelsens och AUs samtliga kommunikationskanaler fram till och med vårmötet

Magnus föredrog.

Eftersom AU inte kan adjungera in vem de vill även i styrelsens kanaler tas frågan upp på nästa styrelsemöte så att Mab även fortsättningsvis kan vara med i diskussionerna.

Riga resa 10-12 mars

Magnus föredrog.

För att få igång motionsskrivandet lägger vi en motionsskrivarhelg online den 18-19 februari. Då försöker vi få in alla talespersoner på chatten för att skriva motioner. Fysisk träff 4-5 mars i Göteborg, eventuellt kryssning 11-12 mars. Vi får se vilka som kan vara med på vilken av dem.

Server till Tekniska Museet

Magnus föredrog.

Piratpartiet skänker TPBs gamla server till Tekniska Museet. Fabian/Anton får leverera maskinen, efter att alla eventuella data som kan identifiera personer rensats från den.

Almedalen

Magnus föredrog.

Mab och Magnus föredrog läget gällande lokaler. Vissa lokaler ordnade, viss behöver fortfarande ordnas. Boende behöver ordnas. Internationella pirater har bekräftat sin närvaro.

Rapporter

Verksamhetsrapport, PL

Verksamhetsrapport, PS

Styrelsemötet i Uppsala

Magnus föredrog

UP-kansliet är bokat men Elin tittar på andra möteslokaler även åt partistyrelsen. Gemensam middag på lördagkvällen. Elin och Magnus skapar dagordning och ser till att denna skickas till styrelseledamöter en vecka innan mötet.

Utkast till dagordning

Förslag till inspiration:

Att göra inför mötet:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse, samt skickas till revisorerna i god tid för dem så de kan göra revisionsberättelse
 • Magnus ska skicka ut en förfrågan om punkter som styrelsen vill ha med, samt informera om datumen för samtliga möten
 • Praktiska frågor (statusuppdatering):
 • Lokal: Magnus kollar med Elin om förslag
 • Magnus kollar med Elin om gemensam middag med UPs styrelse lördagkväll

Förslag till dagordning än så länge:

 • Fyllnadsval till presidiet
 • Jämkningsrätt för AU
 • Eventuella propositioner
 • Delegering av kallelse till mötespresidiet
 • Magnus möjlighet att använda partiets kanaler
 • Valen i Nederländerna och Finland
 • Folkhögskola
 • Arbetsklimatet i styrelsen
 • Arbetsordning
 • Fördelning av uppgifter
 • Almedalen/Piratdalen
 • Donationer

Övriga frågor

Diskuterade att partiet borde sponsra bildekaler till personer som vill köra runt med Piratpartiet tryckt på bilen.

Nästa möte

Magnus skapar Doodle

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.