AU-möte 2017-01-24

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 18:25, 19 January 2017 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets tjugoåttonde möte, 24 januari 2017 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den ??/1 av Magnus Andersson = Mötets öppnande = = Val av m...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugoåttonde möte, 24 januari 2017 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den ??/1 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Bokslut 2014

Fyllnadsval av mötespresidiet inför vårmötet

Ante föredrog.

Rapporter

Verksamhetsrapport, PL

Verksamhetsrapport, PS

Styrelsemötet i Uppsala

Utkast till dagordning

Magnus föredrog

Förslag till inspiration:

Att göra inför mötet:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse, samt skickas till revisorerna i god tid för dem så de kan göra revisionsberättelse
 • Magnus ska skicka ut en förfrågan om punkter som styrelsen vill ha med, samt informera om datumen för samtliga möten
 • Praktiska frågor (statusuppdatering):
 • Lokal: Magnus kollar med Elin om förslag
 • Magnus kollar med Elin om gemensam middag med UPs styrelse lördagkväll

Förslag till dagordning än så länge:

 • Fyllnadsval till presidiet
 • Jämkningsrätt för AU
 • Eventuella propositioner
 • Delegering av kallelse till mötespresidiet
 • Magnus möjlighet att använda partiets kanaler
 • Valen i Nederländerna och Finland
 • Folkhögskola
 • Arbetsklimatet i styrelsen
 • Arbetsordning
 • Fördelning av uppgifter
 • Almedalen/Piratdalen
 • Donationer

Övriga frågor

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.