Budget 2017

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 08:05, 4 September 2017 by Ruhovi (talk | contribs) (1 sep PC minska Partistyrelsen med 10 000 kr)
Jump to navigation Jump to search

Detta är Piratpartiets budget för 2017, antagen Per Capsulam av partistyrelsen den 8-9 januari 2017.[1]

Attestlista

Varje utgiftspost har en primär och en sekundär person med attesträtt. Ingen ska attestera sin egen utgift, utan detta ska i så fall attesteras av den andra personen med attesträtt. Om bägge dessa är i en sådan situation (eller om endast en person är tillsatt) attesteras utgiften i ordningen partisekreterare > vice partiledare > partiledare > övrig ledamot i AU.[2]

Konto Ändamål Budget
INTÄKTER 357 000 kr
3993 Donationer 264 000 kr
3911 Riktade donationer Stockholm Pride 20 000 kr
3912 Riktade donationer Dreamhack 10 000 kr
3913 Riktade donationer Almedalen 20 000 kr
3914 Riktade donationer reklamtrycksaker 5 000 kr
3915 Riktade donationer utbildning 10 000 kr
3916 Riktade donationer events 20 000 kr
3020 Försäljning av IT-tjänster 23 000 kr
-
UTGIFTER 357 000 kr Ansvarig post Primär attesträtt Sekundär attesträtt
Utåtriktad kommunikation 30 000 kr
5940 Internationell kontakt 5 000 kr Internationell kontaktperson Josef Ohlsson Collentine
5930 Reklamtrycksaker 5 000 kr Partisekreterare Vakant PR-ansvarig (vakant)
5931 Distribution av reklamtrycksaker 15 000 kr Partisekreterare Vakant PR-ansvarig (vakant)
6451 Fri budget utåtriktad kommunikation 5 000 kr Ansvarig Vakant
-
Inåtriktad kommunikation 20 000 kr
6620 Utbildning 10 000 kr Utbildningsansvarig Vakant
6630 Medlemsvård 5 000 kr Medlemsansvarig Mattias Dahlberg
6452 Fri budget inåtriktad kommunikation 5 000 kr Internkommunikationsansvarig Isabelle Kokkalis
-
Lokalt arbete inkl events 75 000 kr
6455 Fri budget events 20 000 kr Eventansvarig Vakant
6011 Stockholm Pride 20 000 kr Prideansvarig Vakant
6012 Dreamhack 10 000 kr Dreamhackansvarig Vakant
6013 Almedalen 5 000 kr Almedalsansvarig Vakant
6545 Aktivistsamordning 10 000 kr Aktivistsamordnare Vakant
6611 Bidrag till aktivistinitiativ 10 000 kr Aktivistsamordnare Vakant
-
Administration 64 000 kr
6540 IT-tjänster 35 000 kr IT-ansvarig Ola Nyström Henry Rouhivuori
6541 Ekonomi 4 000 kr Ekonomiansvarig Henry Rouhivuori
6542 Bankkostnader 5 000 kr Ekonomiansvarig Henry Rouhivuori
6543 Kansli 15 000 kr Kanslist Vakant Henry Rouhivuori
6453 Fri budget administration 5 000 kr Administrationsansvarig Henry Rouhivuori
-
Politik 18 000 kr
6406 Talespersoner 8 000 kr Partiledare Magnus Andersson
6405 Partiledarens arbete 10 000 kr Partiledare Magnus Andersson
-
Förtroendevalda 68 000 kr
6401 Partistyrelsen 40 000 kr Partiledare Magnus Andersson
6407 Arbetsutskottet 5 000 kr Partisekreterare Vakant Magnus Andersson
6408 Partisekreterarens arbete 5 000 kr Partisekreterare Vakant Magnus Andersson
6403 Valberedningen 3 000 kr Valberednings ordförande Vakant
6404 Revisorerna 2 000 kr Revisorerna Markus Berglund Rickard Olsson
6402 Mötespresidiet 3 000 kr Mötespresidiets ordförande Vakant
-
Avsättning till valfond 82 000 kr
-
RESULTAT 0 kr

Referenser

  1. Protokoll från partistyrelsemöte 2016-01-17
  2. Denna ordning eftersom partisekreteraren är främst ansvarig för partiets organisation och administration, varefter vice partiledare går före partiledaren som har bättre saker att fokusera på.