Modeller

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 01:59, 23 July 2015 by Moinois (talk | contribs) (Lade till en todo istället för texten om att lägga till samtliga medlemmar i gruppen)
Jump to navigation Jump to search

Att göra: Lägg till samtliga medlemmar i gruppen.

Under 2015 startades det en grupp ledd av Sofia Larsson för att skapa ett antal modeller för att ge medlemmarna, de lokala föreningarna och Piratpartiet verktyg för att rekrytera medlemmar, starta nya lokalföreningar och för att engagera medlemmarna.

Denna sida är till för att dokumentera den utvecklingen. Sidor för respektive modell kommer att skapas varefter arbetet fortskrider.

Medlemmar i modellgruppen