Modeller

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search

Att göra: Lägg till samtliga medlemmar i gruppen.

Under 2015 startades det en grupp ledd av Sofia Larsson för att skapa ett antal modeller för att ge medlemmarna, de lokala föreningarna och Piratpartiet verktyg för att rekrytera medlemmar, starta nya lokalföreningar och för att engagera medlemmarna.

Denna sida är till för att dokumentera den utvecklingen. Sidor för respektive modell kommer att skapas varefter arbetet fortskrider.

Mötesanteckningar

Mötet 11 Juli 2015

Mötet 25 oktober 2015

Medlemmar i modellgruppen