Difference between revisions of "PPGBG:Agenda SM151011"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Skapad)
 
(Omformatterade och strukturerade om texten lite, länkade namn)
Line 1: Line 1:
Tid: 13:00
+
== Agenda för [[Piratpartiet Göteborg]]s styrelsemöte 2015-10-11 ==
Plats: Hos Magnus Andersson på Andra Långgatan 34.
+
===Tid===
Föredragslista
+
2015-10-11 kl 13:00
 +
===Plats===
 +
Andra Långgatan 34, [[Magnus Andersson]]
 +
===Mötespunkter===
 +
====1. Mötets öppnande.====
 +
''1 min.''
 +
====2. Fastställande av röstlängd.====
 +
''1 min.''
 +
====3. Mötets behörighet.====
 +
''1 min.''
 +
====4. Föregående mötesprotokoll.====
 +
''5 min.''
 +
====5. Godkännande av dagordning.====
 +
''5 min.''
 +
====6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.====
 +
''1 min.''
 +
====7. Revisionsberättelsen.====
 +
'''Ansvar:''' [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]]<br />''5 min.''
  
1. Mötets öppnande.
+
Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?
1 min.
+
====8. Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?====
 +
'''Ansvar:''' [[Andreas Kettelhoit|Andreas]]<br />''5 min''
 +
====9. 3D-mässa. ====
 +
'''Ansvar:''' [[Magnus Andersson|Magnus]]<br />''3 min.''
  
2. Fastställande av röstlängd.
+
Bordlagd sedan tidigare.
1 min.
+
====10.Bok & Bibliotek. ====
 +
'''Ansvar:''' [[Sofia Hartelius|Sofia H.]]<br />''1 min.''
  
 +
Rapportering
 +
====11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter.====
 +
'''Ansvar:''' [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]] <br />''4 min.''
  
3. Mötets behörighet.
+
Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.
1 min.
+
====12. Sprutbytesprogram====
 +
'''Ansvar:''' [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]] och [[Sofia Larsson|Sofia L.]]<br />''3 min''
  
 +
Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.
 +
====13. Västtrafik och politisk reklam====
 +
'''Ansvar:''' [[Andreas Kettelhoit|Andreas]]<br />''3 min.''
  
4. Föregående mötesprotokoll.
+
Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.
3 min.
+
====14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG?====
 +
'''Ansvar:''' [[Sofia Larsson|Sofia L.]]<br />''3 min.''
  
 +
Bordlagd sedan tidigare.
 +
====15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan?====
 +
'''Ansvar:''' [[Sofia Larsson|Sofia L.]]<br />''3 min.''
  
 +
Bordlagd sedan tidigare.
 +
====16. Inventering av resurser====
 +
'''Ansvar:''' [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]] & [[Josef Ohlsson Collentine|Josef]]<br />''3 min.''
  
5. Godkännande av dagordning.
+
Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?
4 min.
+
====17. Ny möteslokal====
 +
'''Ansvar:''' [[Nicolas Sahlqvist|Nicolas]]<br />''3 min.''
  
 +
Hur är status?
 +
====18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen.====
 +
'''Ansvar:''' [[Magnus Andersson|Magnus]]<br />''3 min.''
  
6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.
+
====19. Övriga frågor====
1 min.  
+
''4 min.''
Ordförande:
 
Sekreterare:
 
Justerarare:
 
  
 +
====20. Beslut om tid för nästa möte====
 +
''3 min.''
  
7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?
+
====21. Mötet avslutas====
Ansvar: Nicolas.
+
''1 min.''
5 min.
 
  
 
+
Total uppskattad tid: 60 min.
 
 
8.  Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?
 
Ansvar: Andreas.
 
5 min
 
 
 
 
 
9. 3D-mässa. Bordlagd sedan tidigare.
 
Ansvar: Magnus.
 
3 min.
 
 
 
 
 
10.Bok & Bibliotek. Rapportering
 
Ansvar: Sofia.
 
1 min.
 
 
 
 
 
11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.
 
Ansvar: Nicolas.
 
4 min.
 
 
 
 
 
 
 
12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.
 
Ansvar: Nicolas och Sofia L.
 
3 min
 
 
 
 
 
13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.
 
Ansvar: Andreas
 
3 min.
 
 
 
 
 
14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare.
 
Ansvar: Sofia L
 
3 min
 
 
 
 
 
15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Bordlagd sedan tidigare.
 
Ansvar: Sofia L
 
3 min.
 
 
 
16. Inventering av resurser. Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?
 
Ansvar: Nicolas & Josef
 
3 min.
 
 
 
17. Ny möteslokal. Hur är status?
 
Ansvar: Nicolas
 
3 min.
 
 
 
18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen.
 
Ansvar: Magnus
 
3 min.
 
 
 
19. Övriga frågor
 
4 min.
 
 
 
 
 
20. Beslut om tid för nästa möte.
 
3 min.
 
 
 
21. Mötet avslutas.
 
1 min. 60
 
 
 
Total uppskattad tid:  
 
Total brukad tid:
 

Revision as of 23:16, 7 October 2015

Agenda för Piratpartiet Göteborgs styrelsemöte 2015-10-11

Tid

2015-10-11 kl 13:00

Plats

Andra Långgatan 34, Magnus Andersson

Mötespunkter

1. Mötets öppnande.

1 min.

2. Fastställande av röstlängd.

1 min.

3. Mötets behörighet.

1 min.

4. Föregående mötesprotokoll.

5 min.

5. Godkännande av dagordning.

5 min.

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

1 min.

7. Revisionsberättelsen.

Ansvar: Nicolas
5 min.

Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?

8. Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?

Ansvar: Andreas
5 min

9. 3D-mässa.

Ansvar: Magnus
3 min.

Bordlagd sedan tidigare.

10.Bok & Bibliotek.

Ansvar: Sofia H.
1 min.

Rapportering

11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter.

Ansvar: Nicolas
4 min.

Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.

12. Sprutbytesprogram

Ansvar: Nicolas och Sofia L.
3 min

Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.

13. Västtrafik och politisk reklam

Ansvar: Andreas
3 min.

Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.

14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG?

Ansvar: Sofia L.
3 min.

Bordlagd sedan tidigare.

15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan?

Ansvar: Sofia L.
3 min.

Bordlagd sedan tidigare.

16. Inventering av resurser

Ansvar: Nicolas & Josef
3 min.

Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?

17. Ny möteslokal

Ansvar: Nicolas
3 min.

Hur är status?

18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen.

Ansvar: Magnus
3 min.

19. Övriga frågor

4 min.

20. Beslut om tid för nästa möte

3 min.

21. Mötet avslutas

1 min.

Total uppskattad tid: 60 min.