PPGBG:Agenda SM151011

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Agenda för Piratpartiet Göteborgs styrelsemöte 2015-10-11

Tid

2015-10-11 kl 13:00

Plats

Andra Långgatan 34, Magnus Andersson

Mötespunkter

1. Mötets öppnande.

1 min.

2. Fastställande av röstlängd.

1 min.

3. Mötets behörighet.

1 min.

4. Föregående mötesprotokoll.

5 min.

5. Godkännande av dagordning.

5 min.

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

1 min.

7. Revisionsberättelsen.

Ansvar: Nicolas
5 min.

Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte?

8. Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat?

Ansvar: Andreas
5 min

9. 3D-mässa.

Ansvar: Magnus
3 min.

Bordlagd sedan tidigare.

10.Bok & Bibliotek.

Ansvar: Sofia H.
1 min.

Rapportering

11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter.

Ansvar: Nicolas
4 min.

Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare.

12. Sprutbytesprogram

Ansvar: Nicolas och Sofia L.
3 min

Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare.

13. Västtrafik och politisk reklam

Ansvar: Andreas
3 min.

Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare.

14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG?

Ansvar: Sofia L.
3 min.

Bordlagd sedan tidigare.

15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan?

Ansvar: Sofia L.
3 min.

Bordlagd sedan tidigare.

16. Inventering av resurser

Ansvar: Nicolas & Josef
3 min.

Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status?

17. Ny möteslokal

Ansvar: Nicolas
3 min.

Hur är status?

18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen.

Ansvar: Magnus
3 min.

19. Övriga frågor

4 min.

20. Beslut om tid för nästa möte

3 min.

21. Mötet avslutas

1 min.

Total uppskattad tid: 60 min.