PPGBG:Agenda SM151011

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 02:09, 6 October 2015 by Moinois (talk | contribs) (Skapad)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tid: 13:00 Plats: Hos Magnus Andersson på Andra Långgatan 34. Föredragslista

1. Mötets öppnande. 1 min.

2. Fastställande av röstlängd. 1 min.


3. Mötets behörighet. 1 min.


4. Föregående mötesprotokoll. 3 min.


5. Godkännande av dagordning. 4 min.


6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. 1 min. Ordförande: Sekreterare: Justerarare:


7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte? Ansvar: Nicolas. 5 min.


8. Ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Är ljudet editerat/publicerat? Ansvar: Andreas. 5 min


9. 3D-mässa. Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Magnus. 3 min.


10.Bok & Bibliotek. Rapportering Ansvar: Sofia. 1 min.


11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Blev chauffören avskedad? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Nicolas. 4 min.


12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Nicolas och Sofia L. 3 min


13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Andreas 3 min.


14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Sofia L 3 min


15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Sofia L 3 min.

16. Inventering av resurser. Skapa en mall för hur en inventarielista kan se ut. Hur är status? Ansvar: Nicolas & Josef 3 min.

17. Ny möteslokal. Hur är status? Ansvar: Nicolas 3 min.

18. Magnus tog ansvar för att påbörja en artikel ang. flyktingkrisen. Ansvar: Magnus 3 min.

19. Övriga frågor 4 min.


20. Beslut om tid för nästa möte. 3 min.

21. Mötet avslutas. 1 min. 60

Total uppskattad tid: Total brukad tid: