Difference between revisions of "PPGBG:MM170326Protokoll"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
 
Line 1: Line 1:
1. Mötets öppnande.
+
'''1. Mötets öppnande.'''
 +
 
 
Mötet öppnas 16.20
 
Mötet öppnas 16.20
  
2. Fastställande av röstlängd.
+
 
 +
'''2. Fastställande av röstlängd.'''
 +
 
 
Närvarande:
 
Närvarande:
 +
 
Sofia Hartelius
 
Sofia Hartelius
 +
 
Magnus Andersson  
 
Magnus Andersson  
 +
 
Nicolas Sahlqvist
 
Nicolas Sahlqvist
 +
 
Gunnar Palmgren
 
Gunnar Palmgren
 +
 
Stefan Roudén
 
Stefan Roudén
 +
 
Benjamin Andreasson
 
Benjamin Andreasson
 +
 
Jonatan Bellman
 
Jonatan Bellman
 +
 
Andreas Kettelhoit
 
Andreas Kettelhoit
 +
 
Johan Svensson från punkt 10
 
Johan Svensson från punkt 10
  
3. Mötets behörighet.
+
 
 +
'''3. Mötets behörighet.'''
 +
 
 
Mötet anser att mötet är behörigt.
 
Mötet anser att mötet är behörigt.
  
4. Godkännande av dagordning.
+
 
 +
'''4. Godkännande av dagordning.'''
 +
 
 
Mötet godkänner dagordningen.
 
Mötet godkänner dagordningen.
  
5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.
+
 
 +
'''5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.'''
 +
 
 
Ordförande: Magnus Andersson  
 
Ordförande: Magnus Andersson  
 +
 
Sekreterare: Sofia Hartelius  
 
Sekreterare: Sofia Hartelius  
 +
 
Justerare: Benjamin Andreasson Jonatan Bellman  
 
Justerare: Benjamin Andreasson Jonatan Bellman  
  
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.
+
 
 +
'''6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.'''
 +
 
 
Se bilaga 1
 
Se bilaga 1
 
Läggs till handlingarna.  
 
Läggs till handlingarna.  
  
7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år.
+
 
 +
'''7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år.'''
 +
 
 
Se bilaga 2
 
Se bilaga 2
 
Läggs till handlingarna.
 
Läggs till handlingarna.
  
8. Revisionsberättelse för föregående år.
+
 
 +
'''8. Revisionsberättelse för föregående år.'''
 +
 
 
Ej inkommen och behandlas ej.
 
Ej inkommen och behandlas ej.
  
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
+
 
 +
'''9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.'''
 +
 
 
Mötet ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
 
Mötet ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
  
10. Fråga om nedläggning av PP GBG.
+
 
 +
'''10. Fråga om nedläggning av PP GBG.'''
 +
 
 
Mötet beslutar att lägga ner föreningen.  
 
Mötet beslutar att lägga ner föreningen.  
  
11. Fråga om att föra över resurser till PP VG.
+
 
 +
'''11. Fråga om att föra över resurser till PP VG.'''
 +
 
 
Samtliga resurser, ekonomiska och materiella som GBG förfogar över övergår till PPVG.
 
Samtliga resurser, ekonomiska och materiella som GBG förfogar över övergår till PPVG.
  
12. Inkomna motioner.
+
 
 +
'''12. Inkomna motioner.'''
 +
 
 
Inga motioner har inkommit.
 
Inga motioner har inkommit.
  
13. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.
+
 
 +
'''13. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.'''
 +
 
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
  
14. Val av årets styrelse.
+
 
 +
'''14. Val av årets styrelse.'''
 +
 
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
  
15. Val av årets revisor samt revisorsersättare.
+
 
 +
'''15. Val av årets revisor samt revisorsersättare.'''
 +
 
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
  
16. Val av årets valberedning.
+
 
 +
'''16. Val av årets valberedning.'''
 +
 
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
  
17. Övriga frågor
+
 
 +
'''17. Övriga frågor'''
 +
 
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
 
I och med nedläggning behandlas inte punkten.
  
  
18. Mötet avslutas.
+
 
 +
'''18. Mötet avslutas.'''
 +
 
 
17: 17 Avslutas
 
17: 17 Avslutas
 +
  
  
 
Justerat: Benjamin Andreasson, Jonatan Bellman  
 
Justerat: Benjamin Andreasson, Jonatan Bellman  
 +
 
Datum: 26/3-2017
 
Datum: 26/3-2017

Latest revision as of 09:56, 27 March 2017

1. Mötets öppnande.

Mötet öppnas 16.20


2. Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Sofia Hartelius

Magnus Andersson

Nicolas Sahlqvist

Gunnar Palmgren

Stefan Roudén

Benjamin Andreasson

Jonatan Bellman

Andreas Kettelhoit

Johan Svensson från punkt 10


3. Mötets behörighet.

Mötet anser att mötet är behörigt.


4. Godkännande av dagordning.

Mötet godkänner dagordningen.


5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Ordförande: Magnus Andersson

Sekreterare: Sofia Hartelius

Justerare: Benjamin Andreasson Jonatan Bellman


6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år.

Se bilaga 1 Läggs till handlingarna.


7. Styrelsen ekonomiska berättelse för föregående år.

Se bilaga 2 Läggs till handlingarna.


8. Revisionsberättelse för föregående år.

Ej inkommen och behandlas ej.


9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Mötet ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet.


10. Fråga om nedläggning av PP GBG.

Mötet beslutar att lägga ner föreningen.


11. Fråga om att föra över resurser till PP VG.

Samtliga resurser, ekonomiska och materiella som GBG förfogar över övergår till PPVG.


12. Inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit.


13. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen.

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


14. Val av årets styrelse.

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


15. Val av årets revisor samt revisorsersättare.

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


16. Val av årets valberedning.

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


17. Övriga frågor

I och med nedläggning behandlas inte punkten.


18. Mötet avslutas.

17: 17 Avslutas


Justerat: Benjamin Andreasson, Jonatan Bellman

Datum: 26/3-2017