Difference between revisions of "Starta en lokal förening"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
 
3. Spika ett datum, minst två veckor framåt i tiden, när ni som ska starta upp föreningen kan genomföra uppstartsmötet. Räkna med att det tar en timma. För att locka så många medlemmar som möjligt, hör av dig till partiledaren, partiets talespersoner eller Europaparlamentariker och fråga om de vill besöka ert möte.
 
3. Spika ett datum, minst två veckor framåt i tiden, när ni som ska starta upp föreningen kan genomföra uppstartsmötet. Räkna med att det tar en timma. För att locka så många medlemmar som möjligt, hör av dig till partiledaren, partiets talespersoner eller Europaparlamentariker och fråga om de vill besöka ert möte.
  
4. Ett mail till partiets alla medlemmar inom verksamhetsområdet (kommunen eller länet) måste skickas ut minst 14 dagar föra uppstartsmötet. Partiledningen hjälper till med detta. Maila partiledningen@piratpartiet.se.
+
4. Ett mail till partiets alla medlemmar inom verksamhetsområdet (kommunen eller länet) måste skickas ut minst 14 dagar föra uppstartsmötet. Partiledningen hjälper till med detta. Maila ledningen@piratpartiet.se.
  
 
5. Innan ni genomför uppstartsmötet kan det vara bra att få inspiration från andra föreningar vad de gör och driver för politik. Gå in på http://www.piratpartiet.se/partiet/lokalt/
 
5. Innan ni genomför uppstartsmötet kan det vara bra att få inspiration från andra föreningar vad de gör och driver för politik. Gå in på http://www.piratpartiet.se/partiet/lokalt/

Revision as of 12:52, 11 March 2014

Detta är en guide för hur man startar upp en lokal förening i Piratpartiet.

1. Hitta minst fem personer i din kommun eller län som vill starta upp en förening. Som minst måste man ha välja en ordförande, en sekreterare, en kassör och en revisor. Det går även att välja upp till tio ledamöter, upp till fem valberedare och en revisorsersättare.

2. Tänk på att ni som lokal förening inte själva arbetar fram er stadga, utan att ni måste följa den stadga, som partiets medlemsmöte slagit fast för lokala föreningar. Den går att hitta på http://www.piratpartiet.se/partiet/stadgar/ i bilaga 2. Bilaga 1 är ett regelverk för lokala föreningar, men vi tar upp det som är viktig för uppstarts i denna guide. Ni kan om ni vill anta stadgebilagor som gör tillägg eller preciseringar av stadgarna, men de får inte innebära förändringar eller borttaganden.

3. Spika ett datum, minst två veckor framåt i tiden, när ni som ska starta upp föreningen kan genomföra uppstartsmötet. Räkna med att det tar en timma. För att locka så många medlemmar som möjligt, hör av dig till partiledaren, partiets talespersoner eller Europaparlamentariker och fråga om de vill besöka ert möte.

4. Ett mail till partiets alla medlemmar inom verksamhetsområdet (kommunen eller länet) måste skickas ut minst 14 dagar föra uppstartsmötet. Partiledningen hjälper till med detta. Maila ledningen@piratpartiet.se.

5. Innan ni genomför uppstartsmötet kan det vara bra att få inspiration från andra föreningar vad de gör och driver för politik. Gå in på http://www.piratpartiet.se/partiet/lokalt/

6. Genomför mötet. Minst fem personer måste vara närvarande.

7. Efter genomfört uppstartsmöte ska ni skicka in protokollet till partiledningen. Har ni fått en blogg av partiet ska protokollet publiceras där också.

8. Partistyrelsen ska nu godkänna er förening och när så är gjort kommer föreningen att läggas upp i Pirateweb. Alla partimedlemmar i ert verksamhetsområde kommer att bli medlem i er förening.

9. Det räcker med ett medlemsmöte per år. Har ni startat upp under 2014 kan ert nästa medlemsmöte vara senast den sista mars 2015. Det går dock bra att hålla flera extra medlemsmöten per år. Se då stadgan för hur kallelsen ska gå ut.


Se även:

Mail_inför_uppstartsmöte

Uppstartsprotokoll_för_lokal_förening