Starta en lokal förening

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search

Piratpartiet använder sig av lokala föreningar för aktivismen på kommun- och landstingsnivå. Partimedlemmarna i kommunen eller landstinget väljer själva sin styrelse och beslutar om saker som verksamhet och budget. Partiet delar även centralt ut bidrag till den lokala verksamheten.

Om du inte har en lokal förening på din ort (se lista) är det fritt fram att starta en! På den här sidan kan du läsa mer om hur det går till.

Contents

Uppstartsguide

1. Samla fem personer

Hitta minst fem personer i din kommun eller län som vill starta upp en förening. Som minst måste man ha välja en ordförande, en sekreterare, en kassör och en revisor. Det går även att välja upp till tio ledamöter, upp till fem valberedare och en revisorsersättare.

2. Spika ett datum och skicka ut kallelse

Spika ett datum, minst två veckor framåt i tiden, när ni som ska starta upp föreningen kan genomföra uppstartsmötet. Räkna med att mötet tar en timme. Ett mail måste sen gå ut till partiets alla medlemmar inom verksamhetsområdet (kommunen eller länet), och skickas ut senast 14 dagar före mötet. Partiet hjälper till med det centralt, maila au@piratpartiet.se för mer info.

3. Håll mötet

Håll mötet! Passa på att fika och lära känna varandra. Minst fem personer måste vara med på mötet.

Nu väljer ni bland annat styrelse och bestämmer verksamhetsplan (vad ni ska göra) och budget (hur ni spenderar era pengar). Ni beslutar även om stadgar (föreningens regelverk). Tänk på att ni som lokal förening inte själva arbetar fram stadgarna, utan att ni måste följa den som partiets medlemsmöte slagit fast för lokala föreningar. Den går att hitta bland partiets stadgar i bilaga 2.

4. Skicka in protokollet

Efter genomfört uppstartsmöte ska ni skicka in protokollet till partistyrelsen. Partistyrelsen ska nu godkänna er förening och när så är gjort kommer föreningen att läggas upp i partiets medlemssystem PirateWeb. Alla partimedlemmar i ert verksamhetsområde kommer att bli medlem i er förening.

Sen är ni klara, ni kan skaffa ett bankkonto, få bidrag från partiet centralt och börja göra roliga saker!

Mall: Mail inför uppstartsmötet

Det här är ett exempel på hur ett mail man skickar ut inför en uppstart av en ny lokalförening kan se ut.

"Kallelse till uppstartsmöte för Piratpartiet i Piratenborgs kommun

Vill du vara med och starta en lokal förening för Piratpartiet i Piratenborg? Kom i så fall på vårt uppstartsmöte, torsdagen den 24 april kl 18.30 i Rövarnästets klubblokal, Dödskallegatan 14.

Har du tidigare erfarenhet av politik i kommunen eller känner att du vill vara med i styrelsen, hör av dig till mig!

Dagordning för uppstartsmötet

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behöriga utlysande.

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.

5. Godkännande av dagordning

6. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar

7. Val av styrelse:

(a) Val av ordförande

(b) Val av sekreterare

(c) Val av kassör

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

(e) Val av dessa ledamöter

8. Val av revisor och ersättare för denna

9. Val av valberedning (en till fem personer)

10. Övriga frågor


Efter mötet sitter vi och snackar vad vi kan göra för att bli invalda i kommunfullmätkige.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar Pelle Larsson Kontaktperson Piratpartiet i Piratenborg"

Mall: Uppstartsprotokoll

Det här är ett exempel på hur ett protokoll från en uppstart av en ny Lokal Förening kan se ut. Du kan se en lista över våra befintliga Lokala_föreningar

Uppstartsprotokollet för Piratpartiet Piratholmen

Datum: Den 14 juni kl 19.00

Plats: Café Piratskutan, Storgatan 10 Piratholmen

1. Mötets öppnande

Kalle Karlsson, Piratpartiets kontaktperson för Uppsala, öppnade mötet klockan 19.10.

2. Fastställande av röstlängd

Kalle Karlsson

Peter Karlsson

Annie Karlsson

Emma Karlsson

Ralf Karlsson

Mötet beslutade att anta ovanstående som röstlängd.

3. Mötets behöriga utlysande.

Mötet beslutade att mötet är behörigt utlyst då det har gått ut till alla medlemmar i Piratpartet i Piratholmens kommun två veckor innan mötet.

4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare.

Mötet valde Kalle Karlsson som mötesordförande.

Mötet valde Peter Karlsson som mötessekreterare.

Mötet valde Annie Karlsson och Emma Karlsson som justerare.


5. Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att lägga till punkten "Valstuga" under övriga frågor och antog därefter dagordningen.


6. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar

Mötet beslutade att bilda föreningen Piratpartiet Piratholmen och anta Piratpartiets stadga för lokala föreningar, med namnet Piratpartiet Piratholmen med säte i Piratholmen och verksamhetsområde Piratholmens kommun.

7. Val av styrelse:

(a) Val av ordförande

Mötet valde Kalle Karlsson till ordförande för föreningen.

(b) Val av sekreterare

Mötet valde Peter Karlsson till sekreterare för föreningen.

(c) Val av kassör

Mötet valde Annie Karlsson till kassör för föreningen.

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Mötet beslutade att välja två ledamöter.

(e) Val av dessa ledamöter

Mötet valde Emma Karlsson till ledamot och vakantsatte den andra ledamotsplatsen.


9. Val av revisor och ersättare för denna

Mötet valde Ralf Karlsson till revisor och John Doe som ersättare.


10. Val av valberedning (en till fem personer)

Mötet beslutade att välja en valberedare.

Mötet valde Jane Doe som valberedare.


11. Övriga frågor

(a) Valstuga

Mötet gav i uppdrag åt styrelsen att ha en valstuga under nästa valrörelse.


12. Mötets avslutande

Kalle Karlsson avslutade mötet klockan 20.25.


v - e Lokala föreningar
Bra info Uppstartsguide ¤ Bidrag ¤ Administration ¤ Vilande och nedlagda
Länsföreningar Gotland ¤ Skåne ¤ Stockholm ¤ Västra Götaland
Kommunföreningar Härnösand ¤ Ljungby ¤ Stockholm ¤ Lund