Trepiratsregeln

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 21:11, 19 April 2017 by Moinois (talk | contribs) (Skapad)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Den regel som säger att om tre pirater tillsammans kommer fram till att en viss aktion bör göras så har de rätt att genomföra den i partiets namn.