Trepiratsregeln

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Den regel som säger att om tre pirater tillsammans kommer fram till att en viss aktion bör göras så har de rätt att genomföra den i partiets namn.