Difference between revisions of "Valgeneral"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Moinois moved page Valkapten to Valgeneral: Standardisering av namn)
 
Line 1: Line 1:
'''FÖRSLAG TILL ROLLBESKRIVNING, EJ ANTAGEN!'''
+
Piratpartiets [[valgeneral]] är ytterst ansvarig för planering och praktiskt genomförande av partiets valkampanjer. Särskilt tonvikt 2018 ligger på samordning med de lokala kampanjerna i partiets utvalda fokuskommuner. [[Valgeneral]]en leder partiets [[valorganisation]] och rapporterar direkt till [[arbetsutskott|partistyrelsens arbetsutskott]]. Uppdraget innebär budget- och personalansvar så väl som ett stort mandat att forma hur partiets politik kommuniceras i valrörelsen.
  
'''Valkapten''' är högsta ansvarig för [[valorganisationen]].  
+
Personen som innehar posten kan inte samtidigt ställa upp i riksdagsvalet.
  
Tillsätts av och lyder direkt under [[AU]], rapporterar till densamme. Ansvarar för tillsättningar av övriga poster inom valorganisationen. Planerar, koordinerar och leder valrörelsen i samråd med AU.
+
== Ansvar & mandat ==
 
+
* Skapa, modifiera och rekrytera till valorganisation.
Personen som innehar posten kan inte samtidigt ställa upp i riksdagsvalet.
+
* Utbildning och information till valrörelsens kandidater och funktionärer.
 +
* Ansvara för att tidplan skapas, uppdateras och följs, med hänseende till deadlines från t.ex myndigheter. Hålla berörda delar av partiet informerade om tidplan.
 +
* Definiera de lokala valsamordnarnas uppgift.
 +
* Koordinera och stötta de lokala valsamordnarna och ansvara för att de utför sin uppgift
 +
* Fördela valbudgeten, följa upp samt rapportera hur budgeten används lokalt och nationellt.
 +
* Planera och koordinera frontpersoners närvaro och bokningar lokalt och nationellt.
 +
* Ansvara för att material tas fram och tillgängliggörs inför valrörelsen.
 +
* Ansvara för att valsedelsdistributionen fungerar.
 +
* Kontinuerligt uppdatera AU och partistyrelsen om vad som sker i valorganisationen och vad som är planen framåt
  
 
{{partiet}}
 
{{partiet}}

Latest revision as of 22:10, 12 July 2017

Piratpartiets valgeneral är ytterst ansvarig för planering och praktiskt genomförande av partiets valkampanjer. Särskilt tonvikt 2018 ligger på samordning med de lokala kampanjerna i partiets utvalda fokuskommuner. Valgeneralen leder partiets valorganisation och rapporterar direkt till partistyrelsens arbetsutskott. Uppdraget innebär budget- och personalansvar så väl som ett stort mandat att forma hur partiets politik kommuniceras i valrörelsen.

Personen som innehar posten kan inte samtidigt ställa upp i riksdagsvalet.

Ansvar & mandat

  • Skapa, modifiera och rekrytera till valorganisation.
  • Utbildning och information till valrörelsens kandidater och funktionärer.
  • Ansvara för att tidplan skapas, uppdateras och följs, med hänseende till deadlines från t.ex myndigheter. Hålla berörda delar av partiet informerade om tidplan.
  • Definiera de lokala valsamordnarnas uppgift.
  • Koordinera och stötta de lokala valsamordnarna och ansvara för att de utför sin uppgift
  • Fördela valbudgeten, följa upp samt rapportera hur budgeten används lokalt och nationellt.
  • Planera och koordinera frontpersoners närvaro och bokningar lokalt och nationellt.
  • Ansvara för att material tas fram och tillgängliggörs inför valrörelsen.
  • Ansvara för att valsedelsdistributionen fungerar.
  • Kontinuerligt uppdatera AU och partistyrelsen om vad som sker i valorganisationen och vad som är planen framåt


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1 ¤ 3.2 ¤ 4.0
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)