Vice partiledare

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 11:34, 12 November 2015 by Aki (talk | contribs) (Created page with "thumb|Anna Troberg, vice partiledare 2009-2011 innan hon blev [[partiledare 2011.]] Piratpartiets '''vice partiledare''' har som uppgift att "bist...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Anna Troberg, vice partiledare 2009-2011 innan hon blev partiledare 2011.

Piratpartiets vice partiledare har som uppgift att "bistå partiledaren i dennes arbete och att ersätta partiledaren om denne är oförmögen att fullgöra sina åtaganden fram till dess partiledaren antingen återinträder i funktionen eller ersätts genom fyllnadsval". Rollen är sedan stadgerevisionen 2015 en del av partistyrelsen och utses av partiets höstmöte på tvåårsmandat varje udda år. Första medlemsval av vice partiledare sker enligt stadgarnas övergångsregler på vårmötet 2016. Vice partiledaren utgör tillsammans med partiledaren, en partisekreterare och två övriga ledamöter partiets arbetsutskott.

Partiledaren utsågs innan stadgerevisionen 2015 av partiledaren. Vice partiledaren var då del av partiledningen tillsammans med bland annat partiledaren och partisekretaren, men denna grupp ersattes av partistyrelsen och arbetsutskottet i stadgerevisionen 2015.

Posten som vice partiledare är från och med 1 januari 2015 vakantsatt tills vidare i och med att rollen som partiledare är vakantsatt, och nästa val är enligt beslut av höstmötet 2015vårmötet 2016.

Lista över vice partiledare