Partiledning

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search

Piratpartiets partiledning var en funktion i partiet innan stadgerevisionen 2015, då den ersattes av partistyrelsen och partiets arbetsutskott. Partiledningen skulle enligt Piratpartiets stadgar 2.7 (som gällde fram till höstmötet 2015) bestå av en partiledare, utsedd av partistyrelsen, som i sin tur utser en partisekreterare som i sin tur utser en ekonomiansvarig. Utöver dessa kunde partiledaren utse en eller flera vice partiledare och andra medlemmar av partiledningen. Medlemmar av partiledningen kunde inte sitta i partistyrelsen.

Funktionen togs bort ur partiets stadgar i stadgerevisionen 2015, och rollerna som partiledare, vice partiledare och partisekreterare blev istället medlemsvalda delar av partistyrelsen som tillsammans med två övriga ledamöter utgjorde partiets arbetsutskott.