AU-möte 2016-09-21/Nordenfur

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Anton Nordenfurs underlag och rapporter inför AU-möte 2016-09-21.

Aktivism [rapport]

  • Informationen om aktivistsamordnare på wikin har uppdaterats, tillsammans med distrikt.
  • Har valt att börja med fem regionala aktivistsamordnare, som byter namn till distriktsaktivistsamordnare. Framöver kan det bli aktuellt med två per distrikt, men hittills nöjer vi oss med en - fem totalt.
  • Roll call om aktivistsamordnare har gått ut i sociala media, på Slack, på hemsidan och på mail.

Partiets organisation [rapport]

Ekonomisk rapport