AU-möte 2017-02-06

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mötesprotokoll från AU-möte 6/2 2017

Mötets öppnande Mötet öppnades kl 22:10 av Magnus. Närvarande var Magnus, Ante och adjungerad var Mab Val av mötesordförande Magnus valdes till mötesordförande Val av mötessekreterare Ante valdes till mötessekreterare Planering av året Magnus föredrog Magnus skickar ut ett mail direkt efter mötet till AU och ber alla att gå in och göra sin grovplanering för året samt att Anton ber sina närmast underordnade att delta i det också. Almedalen Magnus föredrog. Magnus undersöker möjligheten till att ordna boende för styrelsemedlemmar för styrelsemötet. Crowdfunding behöver sättas upp. Magnus kan ordna det tekniska, men text och rewardlevels behöver skapas. 20 minuter ska avsättas på lördagen i Uppsala till att brainstorma kring Almedalen. Ansvarsområden behöver identifieras, och ansvariga tillsättas. Styrelsemötet i Uppsala Magnus föredrog. Lokal är bokad. Mab ordnar lunch på lördag och söndag Restaurang är klar, vi behöver ange en pub som vi tar oss vidare till. Magnus skickar ut ett mail för att bjuda in medlemmar från PP samt tar kontakt med Elin för att hon ska kunna göra det samma för UP. Mail ska skickas senast onsdag. Övriga frågor Vi diskuterade runt talespersoner Nästa möte Söndag 12/2 klockan 16, direkt efter styrelsemötet. Mötets avslutande Mötet avslutades av Magnus kl 23:20