Afk

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

AFK är en förkortning av away from keyboard, och är en term för det man gör ansikte mot ansikte med andra människor, istället för över internet eller telefon.[1]

Referenser