Aktivistlogg

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

När vi aktivistat är det viktigt att dokumentera det!

Genom att skriva ned vad vi gjort, vad som gick bra, vad som gick dåligt, vad vi glömde och vad vi måste komma ihåg nästa gång lär vi oss betydligt lättare att göra det allt bättre i framtiden.

Här finns en mall som kan användas.

2017


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Magnus Andersson 2016-