Arbetsgruppen för aktivismmaterial

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsgruppen för aktivismmaterial är den ena av två arbetsgrupper under partiets ansvarig för extern kommunikation, för närvarande Mattias Rubenson.

Syfte

Arbetsgruppens syfte är att skapa material för att kommunicera ut Piratpartiets ideologi, principer och politik till relevanta målgrupper vid rätt tidpunkter.

Arbetsordning

Arbetsgruppen sammanträder ungefär varannan vecka på partiets Mumble. På mötena rapporterar medlemmarna i arbetsgruppen om vad de gjort den gångna perioden, vilka problem de stött på och ifall arbetsbördan varit lagom stor. Däreftar tar medlemmarna i arbetsgruppen fram en plan för kommande period. Mötena leds av ansvarig för extern kommunikation.

Arbetsgruppens kontinuerliga arbete samordnas på partiets Mattermost, i kanalen ~aktivismmaterial.

Medlemmar

Mötesprotokoll