Höstmötet 2017

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search

Piratpartiets höstmöte 2017 ägde rum i Uppsala den 14 oktober 2017.

Contents

Praktisk information

Plats

Mötet hölls i Tempelriddarsalen i IOGT-NTO:s lokaler i centrala Uppsala.

Dagordning och tidsplan

Tillgängligt på http://www.piratpartiet.se/wp-content/uploads/Piratpartiets-hoestmoete-14-oktober-2017.pdf

Samåkning

Information om samåkning för deltagande pirater finns här.

Mötesinformation

Mötespresidium

Mötespresidiet bestod av ordförande Henrik Brändén, vice ordförande Anton Nordenfur och sekreterare Erik Einarsson.

Förtroendeval

Val till arbetsutskottet

Val till partistyrelsen

 • Ledamot till och med 2019-12-31
 • Ledamot till och med 2019-12-31
 • Ledamot till och med 2019-12-31
 • Ledamot till och med 2019-12-31
 • Ledamot till och med 2019-12-31
 • Ledamot till och med 2019-12-31

Val till valberedningen

 • Ledamot till och med 2018-12-31
 • Ledamot till och med 2018-12-31
 • Ledamot till och med 2018-12-31
 • Ledamot till och med 2018-12-31
 • Ledamot till och med 2018-12-31
 • Ledamot till och med 2018-12-31

Val till revisor

 • Ordinarie revisor till och med 2018-12-31, Markus Berglund
 • Ordinarie revisor till och med 2018-12-31, Anton Nordenfur
 • Personlig revisorsersättare till och med 2018-12-31, Rickard Olsson
 • Personlig revisorsersättare till och med 2018-12-31, vakant

Val av justerare

Val av mötespresidium för kommande medlemsmöte

 • Mötesordförande, vakant
 • 1:a vice mötesordförande, vakant
 • 2:a vice mötesordförande, vakant
 • 3:e vice mötesordförande, vakant
 • 4:e vice mötesordförande, vakant
 • 5:e vice mötesordförande, vakant
 • 6:e vice mötesordförande, vakant

Motioner och propositioner

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Antogs med ändringsyrkanden. Slutresultat:

Referenser


Template:Medlemsmöten